Vodík, hořlavý plyn, který lze vyrobit z vody pomocí elektrolýzy, lzey také nabízet jako alternativu k tradičním palivům. Vodík lze použít buď přímo jako palivo (ve vozidlech s palivovými články), nebo lze zpracovat na syntetická kapalná paliva.

Ve spolupráci s partnery, kteří jsou odborníky v oblasti vodíku, jako jsou Linde Tokheim , TSG podporuje vodíkové instalace po celé Evropě a je klíčovým partnerem pro údržbu zařízení během jeho životnosti.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close