Nors gamtines dujas taip pat galima laikyti iškastiniu kuru, jų naudojimas aplinkai turi mažesnį poveik nei tradicinis kuras, o jų naudojimas per pastaruosius porą metų ženkliai išaugo.

Gamtinės dujos daugiausia naudojamos kaip kuras elektrai ir šilumai gaminti. Suslėgtos gamtinės dujos yra naudojamos kaip transporto priemonių kuras, dar kitaip žinomos kaip SGD (Suslėgtos gamtinės dujos).

Kai gamtinės dujos atšaldomos iki -162°C, jos patampa bespalviu bei nenuodingu skysčiu SGD (Suskystintos gamtinės dujos). Aušinimo procese dujos suslegiamos 600 kartų, todėl jas laikyti ir transportuoti yra lengviau ir saugiau. Skystos būsenos SGD neužsidegs. Kai suskystintos gamtinės dujos pasiekia savo tikslą, jos vėl tampa dujomis pakartotinio dujinimo gamyklose. SGD – švaresnė alternatyvaus kuro atmaina, ypatingai tinkanti sunkiajam transportui.

TSG, dirbdama su savo atrinktais partneriais, turi visą reikalingą patirtį, reikalingą įrengti ir prižiūrėti įrangą, reikalingą tiek SGD(suslėgtoms), tiek SGD(suskystintoms) tiekti.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close