Integrované manažerské systémy

Integrované manažerské systémy

Firma TSG, s.r.o., se zabývá projektováním, komplexní dodávkou, montáží, údržbou a opravami zařízení k uskladňování a manipulací hořlavých a nehořlavých kapalin a veškerých elektronických zařízení instalovaných na čerpacích stanicích všech druhů.

Naší podnikatelskou filosofií je uspokojování potřeb našich zákazníků při dodržování trvalé kvality našich výkonů, ochraně životního prostředí a dodržování zásad systému bezpečnosti zákazníků i našich pracovníků

Integrované manažerské systémy (IMS)

Politika kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Kodex chování

Skupina TSG neustále usiluje o dodržování nejnáročnějších norem, pokud jde o etická pravidla a vhodné chování.

Etický kodex chování

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close