TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Въпреки че природният газ също може да се счита за изкопаемо гориво, използването му като гориво има по-малко въздействие върху околната среда, отколкото използването на традиционни горива, и използването му става все по-популярно през последните няколко години.

Природният газ се използва главно като гориво за производство на електроенергия и топлоенергия. В компресирана форма, природният газ се използва като гориво за превозни средства, когато става дума за CNG (компресиран природен газ).

Когато природният газ се охлажда до -162 ° C, той образува безцветна и нетоксична течност, наречена LNG (втечнен природен газ). Процесът на охлаждане намалява обема на газа с 600 пъти, което го прави по-лесно и по-безопасно за съхранение и изпращане. В течно състояние LNG няма да се възпламени. Когато LNG достигне целта си, тя се връща обратно в газ при инсталации за регазификация. LNG се очертава като конкурентоспособно и по-чисто гориво, особено за тежкотоварния автомобилен транспорт.

TSG, работеща със своите избрани партньори, разполага с цялата необходима експертиза за инсталирането и поддръжката на оборудването, необходимо за доставянето както на CNG, така и на LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close