Контакт

Основни характеристики

За мониторинг на резервоарите

За резервоари на бензиностанции, детекторите за изтичане под налягане предлагат оптималното съотношение полза / цена. Няколко резервоара с детектор за течове могат да бъдат наблюдавани безопасно и ефективно от гледна точка на разходите, използвайки гамата DL 330 на системи за детекция на течове.

За наблюдение на тръби

Тръбите на бензиностанциите със система под налягане (потопяема помпа в резервоара) се наблюдават с помощта на детектор за изтичане под налягане (VLX 330 A-Ex), който е защитен от експлозия.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close