TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Как работи

1) Пистолета се поставя в резервоара за гориво. Данните за маркера на превозното средство се потвърждават от DiaLOG – данните за превозното средство, данните за километража и / или информацията за времето на работа на двигателя се предават безжично по време на процеса на упълномощаване.

2) Комуникацията между маркера на превозното средство и дюзовия възел локализира транзакцията към тази конкретна дюза и едва тогава може да се достави гориво. Системата контролира типа гориво и предотвратява неоторизираното зареждане с гориво.

3) След като зареждането приключи, дюзата се връща към помпата. На този етап всички съответни данни са били изнесени от автомобила в системата за управление на горивото DiaLOG. Няма нужда да се подписват документи, защото всички данни за зареждането се съхраняват автоматично.

Таг за гърловината на резервоара

Тагът се поставя на входа на резервоара за гориво. RF  пистолета комуникира с тага и започва подаването на гориво. Ако двете загубят сигналния си контакт през пистолета , който се изважда от автомобила, зареждането спира веднага – дори ако операторът продължи да натиска спусъка на пистолета.

Автомобилен таг

Авотмобилният таг е безконтактен микропроцесор, който е монтиран в автомобила. Той идентифицира превозното средство към системата за управление на горивото, като предоставя данни за превозното средство и тип гориво, както и показанията на брояча на час на двигателя. Измерванията на километража / пробега се предават автоматично от табелката на превозното средство до контролера на обекта по време на зареждането.

Радиочестотно устройство

Радиочестотно устройство е безжично устройство, което се плъзга над дюзата и идентифицира дюзата към системата. Това е здрава система, която е лесна за инсталиране и не изисква никакви адаптации към дюзата. Само когато правилната дюза за гориво е вкарана в отвора на резервоара за гориво, разрешението ще бъде одобрено и горивото ще се подаде в автомобила.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close