Контакт

Законодателството налага редица задължителни проверки и контрол за всички измервателни системи. Като контролна организация, одобрена от COFRAC (Френския комитет по акредитация), ХТСГ извършва задължителни проверки на сайтовете на клиентите в съответствие с наложените процедури. Това позволява на клиентите да поддържат своите съоръжения на регулаторни стандарти. Дейностите са свързани със следното:

  • Периодична проверка (годишно)
  • Периодична проверка на съоръжения, класифицирани за опазване на околната среда – ICPE (петгодишен период)
  • Проверка на здравината на тръбите (продължение на работа или на всеки 10 години) и проверка на детектори за течове (на всеки 5 години)

Така че, дори когато става въпрос за правни въпроси, можете да разчитате на ХТСС, за да подредите вашите дела.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close