TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Общи условия

Общи условия за ползване, поверителност и бисквитки.

 

TSG – ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД зачита поверителността на посетителите на уебсайта си, по-специално техните права по отношение на автоматичната обработка на лични данни. Поради това сме формулирали и внедрили политика за пълна прозрачност с нашите клиенти по отношение на обработката на лични данни, нейната цел (цели) и възможностите да упражнявате законните си права по възможно най-добрия начин.

Докато не приемете използването на бисквитки и други устройства за проследяване, ние няма да поставяме аналитични бисквитки и / или бисквитки за проследяване на вашия компютър, мобилен телефон или таблет.

С продължаващото посещение на този уебсайт вие приемате тези условия за използване и приемате използването на бисквитки и други системи за проследяване, освен ако не сме предвидили друг метод за приемане на бисквитки на нашия уебсайт.

Текущата налична версия на тези общи суловия е единствената версия, която се прилага по време на посещението на нашия уебсайт, докато нова версия замени текущата версия.

Член 1 – Определения

1. Уебсайт (наричан по-долу „Уебсайт“) TSG – ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛАГРИЯ

2. Страна, отговорна за обработката на лични данни (наричана по-долу „администраторът“): “ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” EООД
ЕИК 831046103 , адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 10А, тел. 02/970 05 05, ел.поща: gdpr@tokheimservices.bg

Член 2 – Достъп до уебсайта

Достъпът и използването на уебсайта са строго лични. Ще се въздържите от използването на данните и информацията на този уебсайт за собствени търговски, политически или рекламни цели, както и за всякакви търговски оферти, по-специално нежелани електронни оферти.

Член 3 – Съдържание на уебсайта

Всички марки, изображения, текстове, коментари, илюстрации (анимирани) изображения, видео изображения, звуци и всички технически приложения, които могат да бъдат използвани за работа с този уебсайт и по-общо всички компоненти, използвани на този уебсайт, са защитени от законите за интелектуалната собственост Имот. Всяко възпроизвеждане, повторение, използване или модификация, по какъвто и да е начин, на цялото или само на част от него, включително технически приложения, без предварителното писмено разрешение на администратора, е строго забранено. Фактът, че администраторът не може да предприеме незабавни действия срещу дадено нарушение, не може да се разглежда като мълчаливо съгласие, нито като отказ от каквото и да е право да преследва нарушителя.

Член 4 – Управление на уебсайта

За целите на правилното управление на сайта, администраторът може по всяко време:

· Спиране, прекъсване, намаляване или отказване на достъпа до уебсайта за определена категория посетители

· Изтриване на цялата информация, която може да наруши функционирането на уебсайта или да противоречи на националните или международните закони или да е в противоречие с интернет етикета

· Направи уебсайта временно недостъпен, за да извършва актуализации

Член 5 – Отговорности

1. Администраторът не носи отговорност за неизправности, смущения, затруднения или прекъсвания във функционирането на уебсайта, причиняващи (временна) недостъпност на уебсайта или на някоя от неговите функционалности. Вие сами отговаряте за начина, по който търсите връзка с нашия уебсайт. Трябва да предприемете всички подходящи стъпки, за да защитите оборудването и данните си срещу опасности като вирусни атаки в Интернет. Освен това вие носите отговорност за това кои уебсайтове посещавате и каква информация търсите.

2. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било съдебни производства срещу вас:

· Поради използването на уебсайта или услугите, достъпни през Интернет

· За нарушаване на условията на тази политика за поверителност

3. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е щети, нанесени на вас или на трети страни или на вашето оборудване, в резултат на връзката ви или използването на уебсайта и ще се въздържате от всякакви последващи (правни) действия срещу администратора.

4. Ако администраторът е замесен в спор поради вашето (злоупотреба) с използването на този уебсайт, той има право (отново) да поиска всички последващи щети от вас.

Член 6 – Събиране на данни

1. Вашите лични данни ще бъдат събрани от TSG и (един) външен процесор (и).

2. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“).

3. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е това, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или на един или повече фактори, специфични за физическото, физиологична, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

4. Личните данни, които се събират на уебсайта, се използват главно от събирача, за да се поддържа (търговска) връзка с вас и, ако е приложимо, за обработка на вашите поръчки. Те се записват в (електронен) регистър.

Член 7 – Вашите права по отношение на информацията

1. Съгласно член 13, параграф 2, буква б, GDPR, всеки субект на данни има право на информация и достъп, както и коригиране, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото да възрази срещу обработването и правото до преносимост на данните.

2. Можете да упражните тези права, като се свържете с нас на gdpr@tokheimservices.bg

3. Всяка заявка трябва да бъде придружена от копие на валиден документ за самоличност, върху който поставяте подписа си и посочвате адреса, на който можем да се свържем с вас.

4. В рамките на един месец от подадената заявка ще получите отговор от нас.

5. В зависимост от сложността и броя на заявките този период може да бъде удължен до два месеца.

Член 8 – Правни задължения

1. В случай на нарушение на какъвто и да е закон или разпоредба, за която е заподозрян посетител и за която властите изискват личните данни, събрани от събирача, те ще им бъдат предоставени след изрично и обосновано искане на тези органи, след което тези лични данни вече не попадат под защитата на разпоредбите на тази политика за поверителност.

2. Ако е необходима някаква информация, за да се получи достъп до определени функции на уебсайта, администраторът ще посочи задължителния характер на тази информация, когато иска тези данни.

Член 9 – Събрани данни и търговски оферти

1. Може да получите търговски оферти от колекционера. Ако не желаете да ги получавате (вече), моля, изпратете ни имейл на следния адрес: info@tsg-solutions.bg

2. Вашите лични данни няма да бъдат използвани от нашите партньори за търговски цели.

3. Ако срещнете някакви лични данни от други субекти на данни, докато посещавате нашия уебсайт, трябва да се въздържате от събиране, всяко неразрешено използване или друг акт, който представлява нарушение на поверителността на въпросния (ите) субект (и). Събирачът не носи отговорност при тези обстоятелства.

Член 10 – Запазване на данни

Събраните данни се използват и съхраняват за времето, определено от закона.

Член 11 – Бисквитки

1. Бисквитката е малък текстов файл, поставен на твърдия диск на вашето електронно устройство при посещение на нашия уебсайт. Бисквитката съдържа данни, така че можете да бъдете разпознати като посетител, когато посещавате нашия уебсайт. Това ни позволява да се приспособим към вашите нужди и ви улеснява да влезете в нашия уебсайт. Когато посещавате нашия уебсайт, ние Ви информираме за използването на бисквитки. Продължавайки да използвате нашия уебсайт, вие приемате използването му, освен ако не поискаме разрешение по друг начин. Вашето съгласие е валидно за период от тринадесет месеца.

2. Ние използваме следните видове бисквитки на нашия уебсайт:

– Функционални бисквитки: като бисквитки за сесия и вход за събиране на информация за сесия и вход.

– Анонимизирани аналитични бисквитки: за получаване на информация относно посещенията на нашия уебсайт, като брой посетители, популярни страници и теми. По този начин можем да приспособим нашата комуникация и информация към нуждите на нашите посетители. Не можем да видим кой посещава нашите сайтове или от кое лично устройство е извършено посещението.

– Неанонимизирани аналитични бисквитки: за получаване на информация относно посещенията на нашия уебсайт, като брой посетители, популярни страници и теми. По този начин можем да приспособим нашата комуникация и информация към нуждите на нашите посетители.

– Проследяващи бисквитки: като рекламни бисквитки, които са предназначени да показват подходящи реклами. Използвайки тези бисквитки, ние можем да установим вашите лични интереси. По този начин (други) организации могат да ви показват целеви реклами, когато посещавате техния уебсайт. Проследяващите бисквитки правят възможно профилирането и третират категории хора по различен начин, когато насочват реклами. Проследяващите бисквитки обикновено обработват лични данни.

3. По-конкретно, ние използваме следните бисквитки на нашия уебсайт:

Анонимизиран Google Analytics (аналитична бисквитка)

Facebook (бисквитка за проследяване)

Google Adwords (бисквитка за проследяване)

4. Когато посетите нашия уебсайт, на вашето оборудване могат да бъдат инсталирани бисквитки от контролера и / или трети страни.

Член 12 – Изображения и предлагани продукти

Не можете да извличате никакви права от изображенията, придружаващи всеки предлаган продукт на нашия уебсайт.

Член 13 – Приложимо право

Тези условия се уреждат от българското законодателство. Съдът е единствената юрисдикция, ако възникне спор относно тези условия, освен когато се прилага законово изключение.

Член 14 – Контакт

За въпроси, информация за продукта или информация за самия уебсайт, моля, свържете се с нас на адрес :  info@tsg-solutions.bg

 

Повече за защита на личните данни може да намерите тук: Управление на личните данни

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close