TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Решения до ключ за устойчив бизнес

Докато светът се движи към устойчива мобилност,  газът става все по-популярен поради своята ефективност и ниски емисии.

TSG е предпочитаният партньор, който позволява нови форми на отговорна мобилност. От оценка на обекта и одобрения до завършване на проекта и поддръжка на съоръжението.

TSG има опит в инсталирането и поддръжката на резервоари за природен газ, дозатори и водородни станции в Европа и Африка, като работи с висококвалифицирани екипи, отговарящи на изискванията за здраве, безопасност, сигурност и околна среда (HSSE). С нашите готови решения ние подкрепяме бизнеса да прехвърли своите автопаркове към по-устойчива енергия и в крайна сметка да намали въглеродния си отпечатък.

Водород за чиста мобилност

Газовете, използвани в екологичните пътувания, непрекъснато се развиват и водородът, известен също като „H2“, е най-новата разработка. Водородът има по-висока специфична енергия (енергия на единица маса) от конвенционалните горива и се счита за екологично чист. TSG е в челните редици на приложението на водород в индустрията за мобилност.

TSG Gas предлага готови решения за водород, от дозатори до системи за контрол и управление за цялостна станция или мрежа от станции. TSG Gas е предпочитаният партньор за цялостно управление на проекти, включително предоставяне на оборудване, подготвителни работи, строителни работи, въвеждане в експлоатация и обучение.

Ние сме 24/7 доставчик на цялостни услуги

  • Проектиране и предварителна работа

    TSG разработва първоначалната концепция и предлага изпълнение според нуждите на бизнеса и в рамките на ограниченията на обекта.

  • Внедряване и инсталиране

    TSG следва регулаторните директиви, както и градоустройствените и екологичните кодекси за строителство и мониторинг на обекта, включително доставка и въвеждане в експлоатация.

  • Service & Maintenance

    TSG предлага цялостни услуги за безопасност и съответствие, включително обучение на оператори и лечебна и превантивна поддръжка с регулаторен контрол.

Прочети още

С доверието на лидерите в индустрията

Всички проекти
Our philosophy is quite clear – reduced fuelling times, reduced overheads, reduced fuel prices and more happy customers. Safety and security is paramount at all times on the site with 24 hour…
Ray O’Sullivan
View case: GreatGas

TSG Gas решения

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close