Електрофузионно заваряване

В сърцевината на тръбопроводите с марка UPP е високоефективният процес на заваряване, който свързва тръбите и фитингите с всички ключови компоненти на системата, за да се създаде безпроблемна система за директно погребване на тръбопроводите.

GEMINI® вторично ограничаване

Никоя друга вторична система за складиране изобщо не предлага възможността за цялостно инсталиране на основната тръбопроводна система и извършване на тестове за целостта преди затваряне на вторичната система. GEMINI® има три вторични фитинги, които са специално проектирани да приложат стандартни първични фитинги от една част, което ви позволява да намалите броя на необходимите части и заварки, както и времето и общите разходи. GEMINI® позволява на Franklin Fueling Systems да осигури намаление до 50% на първичните и вторичните фитинги и намаляването до 50% на операциите по заваряване с термоядрен синтез.