TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

SGB е специализирана в технологиите за течове. Компанията разработва технология за откриване на течове при свръхналягане и под налягане и детектори за течове за резервоари и тръби с двойни стени. SGB също е разработила детектор за утечки, който звучи аларма, преди някой от съхранените продукти да може да навлезе в околната среда, предотвратявайки замърсяването на околната среда, престой и неудовлетвореност на клиентите. SGB също така произвежда сензори за течове за мониторинг на помпите и камерите за шахти, например.

Важно е одобрената и безопасна технология за мониторинг да бъде правилно инсталирана. Инсталирането трябва да вземе предвид настройките на резервоара и техните характеристики. За да сте сигурни, че инсталирането е правилно, изберете партньор с актуални познания за най-новите технологии и специалист в инсталирането и поддръжката на такива решения. Можете да разчитате на ХТСХ, за да бъдете този партньор. В партньорство със SGB, ние можем да Ви предоставим съвети относно избраните решения, тяхното инсталиране и поддръжка.

Някакви въпроси? Обадете ни се!

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close