DiaHOST

Един пример е DiaHOST. DiaHOST е хостинг решение за системата за управление на гориво DiaLOG. Вместо да съхраняват данните за транзакции в локална мрежа, данните се съхраняват в облака. Обикновено, сигурно, удобно и лесно достъпно отвсякъде, DiaHOST ще ви помогне да следите по-ефективно вашия запас и потреблението на гориво.