HSSE

HSSE jest podstawową częścią naszej działalności. Nasze zespoły zarządzające na wszystkich poziomach są bezpośrednio zaangażowane w opracowywanie celów HSSE na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Używamy wspólnego zestawu zasad, wytycznych i narzędzi raportowania, aby zapewnić wysoki poziom profesjonalizmu i zgodności z lokalnymi i globalnymi standardami wszędzie tam, gdzie działamy. Prowadzimy ścisłą politykę selekcji i programy szkoleniowe dla wszystkich naszych kontrahentów. Naszym celem “zero wypadków” jest zapewnienie bezpieczniejszego środowiska dla naszych pracowników, naszych klientów i ich użytkowników końcowych.
Zdobyliśmy wiele nagród od klientów na całym świecie za nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczniejszego środowiska dla naszych pracowników i naszych klientów. Ostatnie nagrody otrzymane przez to :

Nagrody

  • Dyplom Shell HSSE za aktywny udział i osobiste zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa na stacjach SHELL POLSKA oraz osiągnięcie "celu zero"
  • Nagroda SHELL I SKM za zajęcie II miejca w kategorii "NAJLEPSZY WYKONAWCA W ZAKRESIE BHPiOŚ W 2013 ROKU"
  • Safety Innovation from Shell in France
  • BP Europa SE Safety Award for outstanding safety performance in Germany
  • Tiger Performance Award, a Safety Trophy from ESSO in Benelux, Austria, France, Germany and Tunisia
  • Mobility Trophy from Informatique for the roll-out of PDAs to our maintenance technicians in France
  • Security award from BP for French construction services
  • Security Network Challenge Trophy (Trophée Challenge Sécurité Réseau) from Total in France
  • Award from the Ministry of Employment in Spain for achievements in the field of HSSE
  • Tokheim Iberica award from Repsol for Innovative Initiatives in the field of HSSE
Konserwacja i utrzymanie stacji benzynowej - tsg-solutions.com/pl

HSSE Best-practice

Nasze globalne i lokalne zespoły ds. BHP ściśle ze sobą współpracują, aby dzielić się najlepszymi praktykami, proaktywnymi inicjatywami w zakresie bezpieczeństwa i “doświadczeniami” na temat wypadków, incydentów i raportów Near Miss. Wszystko to jest niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć nasz cel: aby każdy powracał bezpiecznie do domu każdego dnia.

0 wypadków. 0 kompromisów.

W oparciu o strategiczny cel firmy “Zero Wypadków”, filozofią TSG jest to, że żaden wypadek nie jest dopuszczalny, a dochodzenie, podstawowa przyczyna i wnioski z wypadków są podstawą pozytywnych zmian. Nasza społeczność HSSE zapewnia, że to przekonanie jest używane do zrozumienia i udostępniania ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Common Goals. Common Reporting

Raportowanie sytuacji “near miss” leży u podstaw naszego proaktywnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, w którym pracownicy zgłaszają raporty o zagrożeniach i potencjalnych zagrożeniach. Raporty te są udostępniane naszym klientom, aby mogli podjąć działania w celu usunięcia wad na swoich stacjach paliw, są również zgłaszane wewnętrznie w celu analizy. Rozszerzenie wykorzystania i możliwości naszej bazy danych usług, Kimoce, pozwoliło nam szybko uzyskać dostęp do lokalnych raportów, pobierać je i przesyłać do klientów.