Bezpieczeństwo pracy jest naszym priorytetem. Otrzymaliśmy wiele nagród potwierdzających zaangażowanie w HSSE. Należymy do Rady Bezpieczeństwa Shell / LCSC od 8 lat. Zorganizowaliśmy wiele warsztatów z zakresu BHP, Safety Day oraz TBT. W 2019 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 45001:2018. Wierzymy, że silne zaangażowanie w BHP, będzie wpływało korzystnie na wszystkie przestrzenie prowadzenia działalności i przyczyni się do rozwoju zrównoważonej wydajności dla naszej firmy i naszych Klientów. Statutowym celem grupy TSG jest „zero wypadków”. Zapoznaj się z POLITYKA BHP TSG Polska 

Nagrody

  • Dyplom Shell HSSE za aktywny udział i osobiste zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa na stacjach SHELL POLSKA oraz osiągnięcie "celu zero"
  • Nagroda SHELL I SKM za zajęcie II miejsca w kategorii "NAJLEPSZY WYKONAWCA W ZAKRESIE BHPiOŚ W 2013 ROKU"
  • Wyróżnienie BP Europa SE 2015 za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy oraz zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania podczas realizacji inwestycji budowlanych
  • Wyróżnienie BP Europa SE 2017 za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy oraz zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania podczas realizacji inwestycji budowlanych
  • Laureat "Stacje paliw BP 2015" w dziedzinie Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
  • II miejsce w kategorii "Najlepszy Dzień Bezpieczeństwa" Shell Polska
Konserwacja i utrzymanie stacji benzynowej - tsg-solutions.com/pl

Dzielenie się dobrymi praktykami

Nasze globalne i lokalne zespoły ds. BHP ściśle ze sobą współpracują. Dzielimy się najlepszymi praktykami i proaktywnymi działaniami w zakresie bezpieczeństwa. Analiza zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz wypadków pozwala na zwiększenie inicjatyw prewencyjnych w BHP w pracy.
Chcemy aby każdy z naszych pracowników i współpracowników powracał bezpiecznie do domu każdego dnia.

0 wypadków. 0 kompromisów.

Strategiczny cel firmy „Zero Wypadków” to założenie że żaden wypadek nie jest dopuszczalny. Analiza przyczyny i wyciąganie wniosków z wypadków są podstawą pozytywnych zmian.

Wspólne cele. Wspólne raporty

Raportowanie sytuacji „near miss” leży u podstaw naszego proaktywnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem w którym pracownicy zgłaszają raporty o zagrożeniach i potencjalnych zagrożeniach. Raporty te są udostępniane naszym klientom, aby mogli podjąć działania w celu usunięcia wad na swoich stacjach paliw, są również zgłaszane wewnętrznie w celu analizy.

Safety Day 2022

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close