Nasi kierownicy projektów nadzorują budowę stacji benzynowych w całej Polsce – to gwarancja, że zarówno małe, jak i duże projekty są realizowane w sposób kompetentny. Monitorujemy przepływy materiałów na placach budowy i nadzorujemy nasze wewnętrzne zespoły montażowe, a także zewnętrzne firmy partnerskie.