Przepisy nakładają szereg obowiązkowych kontroli dla systemów pomiarowych i wielu innych instalacji stacji paliw. Jako firma serwisowa TSG asystuje przy okresowych legalizacjach OUM oraz kontrolach UDT zgodnie z wymaganymi procedurami. Oprócz tego oferujemy okresowe kontrole stacji paliw zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Umożliwia to Klientom utrzymanie swoich urządzeń zgodnie ze standardami regulacyjnymi i uporządkowanie dokumentacji zgodnie z odnośnymi przepisami.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close