Przepisy nakładają szereg obowiązkowych kontroli dla systemów pomiarowych i wielu innych instalacji stacji paliw. Jako firma serwisowa TSG asystuje przy okresowych legalizacjach OUM oraz kontrolach UDT zgodnie z wymaganymi procedurami. Oprócz tego oferujemy okresowe kontrole stacji paliw zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Umożliwia to Klientom utrzymanie swoich urządzeń zgodnie ze standardami regulacyjnymi i uporządkowanie dokumentacji zgodnie z odnośnymi przepisami.