Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016//679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej jako „RODO”) jest firma TSG Polska Sp. zo.o. (dalej również „ADO”).
2. Jak możesz się z nami skontaktować?
Z ADO można się skontaktować w drodze korespondencji elektronicznej (mail: biuro@tsg-solutions.pl) lub pisemnie na adres: TSG Polska Sp. z o.o., ul. Narwicka 1, 80-557 Gdańsk.
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji umów i zleceń zawartych w związku z działalnością gospodarczą firmy TSG Polska.
4. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy firmy wyznaczeni do realizacji zawartych umówi i zleceń oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzanych danych przez ADO, jeśli jest to niezbędne do ww. celów.
5. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
ADO zapewnia, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
7. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Masz prawno wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy stwierdzisz, że przetwrazanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wykonania umowy i realizacji zlecenia.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close