TSG współpracuje z jednym z wiodących dostawców usług zarządzania gospodarką paliwową; Fairbanks. Dane w czasie rzeczywistym są wykorzystywane do ograniczania strat paliwa, obniżania kosztów operacyjnych i poprawy marż sprzedawców detalicznych paliw.

Station manager 365

Station Manager 365 może pomóc w efektywniejszym zarządzaniu biznesem paliwowym, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym do których masz dostęp zawsze i wszędzie tam gdzie ich potrzebujesz. Station Manager 365 to innowacyjny portal internetowy, który centralizuje dane z całej sieci, umożliwiając lepszy wgląd w poziomy zapasów, działalność odmierzaczy, ceny konkurencji, zarządzanie marżami, historyczne trendy sprzedaży i zachowania klientów.

Benefits

  • Optimise margins
  • Compare competitor pricing
  • Calculate accurate profits
  • Create successful pricing strategies
  • Centralise pricing data
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close