• Analiza miejsca budowy – przeprowadzimy wstępną analizę terenu, aby zapewnić optymalne warunki dla budowy stacji wodorowej. Najwłaściwszym inżynierskim podejściem jest opracowanie koncepcji projektowej dla danej lokalizacji, która pozwoli wstępnie oszacować kształt i koszty wybudowania stacji. Dzięki temu będzie można zminimalizować ryzyka i podjąć decyzję o przejściu do fazy pełnego projektowania.
  • Projekt stacji wodorowej – zaprojektujemy stację wodorową uwzględniając Państwa indywidualne wymagania oraz potrzeby, a także standardy bezpieczeństwa i ekologii. Zoptymalizujemy przy tym poszczególne elementy stacji zgodnie Państwa oczekiwaniami pod kątem nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych.
  • Budowa stacji wodorowej – wykonamy pełen zakres prac związanych z budową stacji wodorowej, w tym m.in.: prace ziemne, roboty budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i hydrauliczne.
  • Montaż i uruchomienie urządzeń – zamontujemy i uruchomimy niezbędne urządzenia takie jak panele nalewcze, magazyny wodoru, kompresory, chłodnice, dystrybutory i systemy automatyki, a także elektrolizery dla stacji z produkcją wodoru na miejscu.
  •  Szkolenie personelu – przeszkolimy personel odpowiedzialny za obsługę stacji wodorowej w zakresie bezpieczeństwa i obsługi urządzeń.
  • Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez doświadczony techników przeszkolonych przez dostawców technologii.
  • Finansowanie – proponujemy formę finansowania z niskimi ratami początkowymi co jest potrzebą wielu inwestorów: nie ponosić kosztów użytkowania technologii na etapie budowy. Raty pełnej wysokości będziesz płacił dopiero po oddaniu inwestycji do użytkowania.
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close