• Analiza i projekt: Pierwszym krokiem naszej współpracy jest przeprowadzenie analizy energetycznej, która obejmuje ocenę zapotrzebowania na energię elektryczną oraz warunków lokalizacji, takich jak nasłonecznienie czy dostęp do powierzchni dachowej lub gruntowej. Nasi specjaliści sporządzają projekt instalacji, dobierając odpowiednie panele fotowoltaiczne, inwerter oraz pozostałe elementy systemu.
  • Pozwolenia i formalności: Przed przystąpieniem do budowy instalacji fotowoltaicznej, pomagamy dopełnić wszelkie formalności, takie jak uzyskanie zgody właściciela budynku, zgłoszenie budowy do odpowiedniego urzędu, czy uzyskanie ewentualnych dofinansowań.
  • Montaż paneli i inwertera: Panele montujemy na specjalnych uchwytach, które można przymocować do dachu, elewacji lub konstrukcji gruntowej.
  • Instalacja pozostałych elementów systemu: Po zamontowaniu paneli i inwertera, wykonuje się połączenia elektryczne oraz montaż pozostałych elementów systemu, takich jak licznik energii czy zabezpieczenia elektryczne. Ważne jest również przeprowadzenie pomiarów i testów, by upewnić się, że instalacja działa poprawnie.
  • Uruchomienie i monitoring: Po zakończeniu montażu i sprawdzeniu poprawności działania instalacji specjaliści z TSG Polska uruchamiają infrastrukturę. Zalecamy naszym Klientom  inwestycję w system monitoringu, który pozwoli śledzić pracę instalacji oraz ewentualne problemy techniczne.
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close