Nasza strategia CSR

„Zbudowaliśmy nasz sukces i reputację na dwóch fundamentalnych zasadach: spełnianiu rygorystycznych wymagań naszych klientów oraz dbaniu o to, aby nasze działania szanowały środowisko i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Jesteśmy gotowi, aby zapewnić skuteczne rozwiązania na obecne wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem w sektorze mobilności. Wierzymy, że realizacja naszej strategii CSR przyczynia się do zachowania przyszłości świata, jednocześnie wzmacniając naszą wydajność operacyjną, pozycję na rynku mobilności i energetyki oraz nasz wkład na rzecz naszych pracowników.”

Jean-Marc BIANCHI  –  Group Chairman & CEO

Strategia CSRRaport ECOVADIS

W TSG wierzymy w CSR i chcemy działać globalnie jako odpowiedzialny podmiot zobowiązany wobec wszystkich swoich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, kierując przejściem energetycznym na poziomie lokalnym i umożliwiając nową erę odpowiedzialnych rozwiązań mobilnościowych. TSG umożliwia przejście energetyczne dla mobilności, będąc globalnym dostawcą technicznych rozwiązań dla infrastruktury dystrybucji energii i centrów mobilności.

Nasze 7 zasad

Tap the icons to read more

Kodeks Etyczny Postępowania

Grupa TSG nieustannie dąży do spełniania najwyższych standardów etycznych i odpowiedzialnych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dowiedz się więcej o naszym kodeksie postępowania i zaangażowaniu naszego Dyrektora Generalnego.

List Dyrektora Generalnego TSG Group

Zapoznaj się z naszym Kodeksem Etycznego Postępowania.

Kluczowe zasady

Nasze zasady służą jako wytyczne dotyczące oczekiwań i standardów dla pracowników oraz procesów w Grupie TSG i jej spółkach zależnych.

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko

TSG traktuje Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko jako prymarną wartość i najwyższy priorytet dla Grupy.


Zrównoważony Rozwój

Dążymy do prowadzenia biznesu z wysokim poziomem odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.


Odpowiedzialne Zakupy Towarów i Usług

Dostrzegamy istotność odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw.


Zasoby Ludzkie

Nasz zespół jest naszym największym atutem, napędzającym wzrost i dostarczającym odpowiedzialne rozwiązania mobilnościowe.

Raport Finansowy

 Raport Grupy TSG obejmujący wszystkie spółki zależne TSG.

TSG-Extra_Financial_Annual_Report_2023

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close