HSSE - bezpečnost na prvním místě

HSSE je základní součástí našeho podnikání

Naše vedoucí týmy se na všech úrovních přímo podílejí na vývoji HSSE cílů, jak na individuální, tak na organizační úrovni. Používáme společná pravidla, doporučení a nástroje reportingu, abychom zajistili vysokou úroveň profesionality a dodržování lokálních i globálních standardů všude, kde působíme. Máme přísná výběrová kritéria a školicí programy pro všechny naše smluvní partnery. Naším cílem je nula nehod – zajištění bezpečnějšího prostředí pro naše zaměstnance, naše klienty a jejich zákazníky.

Za tento náš závazek – zajistit bezpečnější prostředí pro naše zaměstnance a zákazníky – jsme získali mnoho zákaznických ocenění po celém světě.

HSSE nejlepší praxe

Naše globální a lokální HSSE týmy úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a podněty ohledně nejlepší praxe, proaktivního přístupu k bezpečnosti, poučení z případných nehod, událostí a zpráv o situacích, které ukázaly prostor ke zlepšení. To vše je nesmírně důležité pro dosažení našeho cíle: aby se všichni vraceli každý den domů v pořádku.

Žádné nehody. Žádné kompromisy

Náš přístup k bezpečnosti je hluboce zakořeněn ve všech našich divizích. Podle strategie celopodnikového cíle s názvem Nula nehod je filozofií společnosti TSG myšlenka, že nehody jsou neakceptovatelné a že základem pozitivní změny jsou vyšetření okolností, stanovení příčin a poučení z nehod. Naše HSSE komunita si zakládá na tom, že je toto naše přesvědčení užíváno k pochopení a šíření důležitých informací o bezpečnosti.

Společné cíle. Společný reporting

Reporting o situacích, které málem vedly k nehodě, je důležitou součástí našeho přístupu k bezpečnosti. Zaměstnanci posílají zprávy o potenciálně riskantních situacích, naši zákazníci od nás tato hlášení také obdrží, aby mohli opravit nedostatky na vlastním zařízení. Interně jsou tyto záznamy uchovávány kvůli protokolování a analýze. Rozšíření funkčností naší servisní databáze Kimoce nám umožnilo okamžitý přístup a zasílání lokálních reportů našim klientům. To umožňuje lepší analýzu a rychlou reakci na globální úrovni ve všech obvyklých případech.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close