Nový systém LOGmaster

Tento rok predstavujeme inováciu nášho produktového portfólia. Rad DiaLOG bude úplne nahradený novou generáciou produktov s názvom LOGmaster.

DiaLOG umožňoval spoľahlivo kontrolovať výdaj pohonných hmôt a manažment prístupu k údajom, LOGmaster ponúka detailnú kontrolu nad vaším vozovým parkom. Okrem bežných pohonných hmôt disponujú výdajné stojany aj zodpovedajúcim automatizovaným systémom pre nové druhy pohonných hmôt ako je elektrina a plyn. To isté platí pre riešenia umývania vozidiel. Systémy LOGmaster sú štandardne vybavené ID technológiou na ochranu zariadenia.

Sú k dispozícii aj nástenné modely (Wallbox), ako aj verzie, ktoré sú priamo zabudované do výdajného stojana. Inováciami prešli aj výdajné stojany Tokheim a Wayne.

Budeme radi, ak Vám budeme môcť poskytnúť ďalšie informácie o našom produktovom portfóliu pre nové druhy palív, akými sú nabíjacie stanice alebo výdajné stojany plynu (H2, CNG, LNG).

Porovnanie LOGmaster / DiaLOG

LOGmaster 

Systém riadenia vozového parku

Viacero produktových variantov pre celý vozový park, v závislosti od využitia:

 • FuelLOG pre tradičné palivá
 • GasLOG – pre CNG, LNG, H2
 • ChargeLOG – pre elektronabíjačky
 • WashLOG – pre nákladné vozidlá / autobusy

Nový kryt & hardvér / interaktívna dotyková obrazovka / štandardná zabezpečená čítačka DesFire / platforma s novým softvérom LOGmaster

 • jeden nástroj a databáza pre všetky prvky vozového parku
 • zachované silné stránky systému DiaLOG
 • doplňujúce funkcionality pre nové produktové verzie
 • modernizované webové rozhranie
 • automatické prispôsobenie sa obrazovke
 • vizuálne zobrazenie regiónu/lokality
 • jeden štítok / jedna karta pre všetky aplikácie

Webová základňa – žiadna inštalácia softvéru / v rámci siete zákazníka alebo mimo nej / zodpovedá norme ISO 9001 / 14001

DiaLOG                   

Systém manažmentu palív

Jedna verzia zameraná na manažment tradičných palív / klasický terminál so štandardným 2 riadkovým displejom / softvér DiaLOG / najvyspelejší manažment palív na trhu / priebežné dopĺňanie mnohých nových funkcií:

 • cenový manažment & MID
 • spustenie výdajného stojana na diaľku
 • manažment teploty
 • manažment GDPR
 • záznamy o zmenách

Webová základňa – žiadna inštalácia softvéru / v rámci siete zákazníka alebo mimo nej / celosvetovo nainštalovaných 9500+ systémov, čo je silná základňa pre novú generáciu

Produktové portfólio LOGmaster

Špecifický terminál podľa cieľového využitia

 • klasické palivá – FuelLOG
 • umývanie vozidiel – WashLOG
 • nabíjanie elektromobilov – ChargeLOG
 • plyn – GasLOG

Dotyková obrazovka – interaktívny displej

Koncept LOGmaster

 • 1 nástroj na sledovanie hlásení o chode prevádzky aj o núdzových situáciách
 • 1 identifikátor pre rôzne aplikácie
 • 1 databáza
 • 1 softvér pre tvorbu hlásení a analýzu

Potrebujete získať viac informácií?

Kontaktujte nás:
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close