Biodrivstoff kan produseres fra biomasse – dvs. fra deler av planter – og hvis dette kan gjøres bærekraftig, vil deres innvirkning på klimaet være mindre enn for fossile brensler. Samtidig ligger ikke løsningen på energiproblemene våre i bønderes felt, ettersom produksjon av tilstrekkelige mengder plantebasert drivstoff vil kreve enorme utvidelser av jordbruksland.

Enten blandet med tradisjonelle drivstoff eller brukt i deres rene form, distribueres biodrivstoff på samme måte som tradisjonelle drivstoff. Stasjonsoperatører trenger imidlertid å sørge for at alt utstyr og for eksempel filtre er tilpasset egenskapene til biodrivstoff. Gjennom årene har TSG fått all kunnskapen som kreves for å installere og vedlikeholde utstyr for utlevering av biodrivstoff.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close