Biobrandstoffen kunnen worden geproduceerd uit biomassa – bijvoorbeeld uit delen van planten – en als dit op duurzame wijze kan worden gedaan, zal het effect ervan op het klimaat kleiner zijn dan dat van fossiele brandstoffen. Toch ligt de oplossing voor onze energieproblemen niet in de akkers van de boeren, want voor de productie van voldoende plantaardige brandstoffen zijn enorme oppervlakten landbouwgrond nodig.

Of ze nu gemengd zijn met traditionele brandstoffen of in zuivere vorm worden gebruikt, biobrandstoffen worden op dezelfde manier verdeeld als traditionele brandstoffen. De exploitanten van stations moeten er echter wel voor zorgen dat alle apparatuur en bijvoorbeeld filters zijn aangepast aan de eigenschappen van biobrandstof.

In de loop der jaren heeft TSG alle kennis opgedaan die nodig is voor de installatie en het onderhoud van apparatuur voor de distributie van biobrandstoffen.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close