Biocarburanții pot fi produși din biomasă – adică din anumite parți ale plantelor –  și dacă acest lucru se poate face în mod durabil, impactul acestora asupra mediului înconjurător va fi mult mai mic decât cel al carburanților fosili.

Fie că sunt utilizați în amestec alături de carburanților tradiționali, fie ca sunt utilizați în forma lor pura, biocarburanții sunt distribuiți în același mod ca și carburanții tradiționali. Cu toate acestea, operatorii de stații trebuie să se asigure că toate echipamentele și, de exemplu, filtrele sunt adaptate la caracteristicile biocarburanților.

De-a lungul anilor, la nivel mondial, TSG a dobândit toate cunoștințele necesare pentru instalarea și întreținerea echipamentelor pentru distribuirea biocarburanților.

Title of highlight

This is the intro text.

We have 25 different pumps available
We are the best
We are all around the world
We help you out as fast as possible
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close