Biobränslen kan produceras från biomassa, t.ex. växtdelar, och det kan göras hållbart så att effekten på klimatet är mindre än för fossila bränslen. Trots detta ligger lösningen på våra energiproblem inte på jordbruksmark, eftersom tillräckliga mängder växtbaserat bränsle kommer att uppta stora landområden.

Oavsett om det blandas med traditionella bränslen eller används i sin rena form distribueras biobränslen på samma sätt som traditionella bränslen. Stationägarna måste dock se till att all deras utrustning som t.ex. filter är anpassade till biobränsleegenskaperna. Under åren har TSG fått all nödvändig kunskap för att installera och underhålla utrustning för leverans av biobränsle.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close