Biopaliwa

Biopaliwa produkowane są z biomasy, produkowane w sposób zrównoważony, mogą mieć mniejszy wpływ na klimat niż paliwa kopalne.. Mimo to, rozwiązanie naszych problemów energetycznych nie leży w rolnictwie, ponieważ wytwarzanie odpowiedniej ilości roślinnego paliwa wymagałoby ogromnych rozmiarów pól uprawnych.

Niezależnie od tego, czy są one mieszane z tradycyjnymi paliwami, czy też wykorzystywane w czystej postaci, biopaliwa są dystrybuowane w taki sam sposób, jak tradycyjne paliwa. Operatorzy stacji muszą jednak upewnić się, że wszystkie urządzenia i, na przykład, filtry są dostosowane do właściwości biopaliwa. Z biegiem lat firma TSG zdobyła całą wiedzę potrzebną do zainstalowania i utrzymania sprzętu do wydawania biopaliw.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close