Biodegalai gali būti gaminami iš biomasės, t. y. Iš augalų dalių, ir jei tai galima padaryti tvariai, jų poveikis klimatui bus mažesnis nei iškastinio kuro. Vis dėlto mūsų energetinių problemų sprendimas nėra ūkininkų laukuose, nes norint pagaminti pakankamą kiekį augalinio kuro reikia milžiniškų dirbamos žemės plotų. Biodegalai, tiek maišyti su tradiciniais degalais, tiek gryna forma, išduodami taip pat, kaip ir tradiciniai degalai. Tačiau degalinių operatoriai turi įsitikinti, kad visa įranga, pavyzdžiui, filtrai yra pritaikyti prie biokuro savybių. Bėgant metams, TSG įgijo visas žinias, reikalingas montuoti ir prižiūrėti biokuro išdavimo įrangą.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close