Контакт

Биогоривата могат да бъдат произведени от биомаса – т.е. от части от растения – и ако това може да се осъществи устойчиво, тяхното въздействие върху климата ще бъде по-малко от това на изкопаемите горива. Същевременно решението на нашите енергийни проблеми не се крие в земеделските насаждения, тъй като производството на адекватни количества растително базирано гориво ще изисква огромни размери на обработваемата земя.
Независимо дали се смесват с традиционни горива или се използват в чиста форма, биогоривата се разпределят по същия начин, както традиционните горива. Операторите на станции обаче трябва да се уверят, че цялото оборудване и например филтрите са адаптирани към характеристиките на биогоривата. През годините ГТС придобива всички познания, необходими за инсталиране и поддържане на оборудване за доставяне на биогорива.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close