TSG tarjoaa ProFleetin tankkausten seurantajärjestelmän DiaLOGin. Nettipohjaisena se mahdollistaa tankkausten seurannan miltä tahansa tietokoneelta, ilman tarvetta asentaa erillistä ohjelmaa koneelle. Voit valita joko automaatin kontrolloimaan useampia jakelumittareita tai sitten jakelumittarin, johon on integroitu tankkausten seurantajärjestelmä. DiaLOG-järjestelmiä on asennettu yli 70 maassa ja se tukee yli 30 eri kieltä.

Tärkeimmät ominaisuudet

Yhdistettävyys

DiaLOG on yksi alan kehittyneimmistä polttoaineiden seurantajärjestelmistä. Se toimii mittarikentän ohjaimena, kontrolloi pinnanvalvonta-antureita, portteja, autonpesuja ja kameravalvontajärjestelmiä. Jos tarvetta on, samalle tunnisteelle voidaan antaa käyttölupa useampiin käyttökohteisiin.

Märkävaraston seuranta

DiaLOG tukee samaa lukuisaa määrää toimintoja kuin mitä on suurilla julkisilla polttoaineen jakelupisteilläkin. Voit tarkistaa polttoainesäiliöiden pintatason, saada automaattisen hälytyksen kun säiliön pintataso putoaa hälytysrajalle tai tarkistaa tiedot säiliöiden täytöistä. Lisäksi DiaLOGissa on rekonsiliaatio-ominaisuus, eli järjestelmä vertaa säiliöiden todellista pintatasoa tankattuihin litroihin. Suuret toimijat, joiden polttoaineiden läpijuoksu on miljoonia litroja vuodessa, voivat hyötyä Fairbanksin märkävarastoanalyysistä.

Valtuutus

DiaLOG-sovellus tukee kaikkia tunnisteita standardinomaisesti PIN-koodeista, perustageista ja -korteista aina viivakoodin lukijoihin,  rekisterinumeron tunnistukseen ja automaattiseen ajoneuvon tunnistamiseen saakka. Voit helposti päivittää järjestelmäsi mihin tahansa tunnistusmenetelmään tarvitsematta vaihtaa DiaLOG-terminaalia.

Varmennus

Jos tarkoituksena on myös myydä polttoainetta jollekin toiselle, TSG suosittelee varmennusstandardien mukaista menettelytapaa (kuten julkisilla polttoaineasemilla aina menetellään). DiaLOG on yksi harvoista polttoaineiden seurantajärjestelmistä joka on sekä MID että OIML -sertifioitu.

DiaHOST

DiaHOST on DiaLOGin ylläpitoratkaisu. Tapahtumatiedot tallennetaan paikallisen tietoverkon sijasta pilvopalveluun. Se on turvallinen (HTTPS) ja vähentää kokonaiskuluja (kun useampia asemia) samalla kun se tarjoaa tehokkaamman tuen.

Polttoaineiden hallinta

Se toimii mittarikentän ohjaimena ja kontrolloi laitteita, joita normaalisti on polttoaineiden jakelupisteillä, kuten jakelumittareita, pinnanvalvonta-antureita, portteja, autonpesuja ja kameravalvontajärjestelmiä. Missä tarvetta on, lupa eri toimintojen käyttämiseen voidaan antaa samalle tunnisteelle.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close