Lovgivningen pålægger en række obligatoriske tjek og kontroller af alle målesystemer. Som en kontrol organisation godkendt af COFRAC (den franske akkrediterings komite), udfører TSG lovpligtige tjek af kunders stationer i overensstemmelse med de pålagte procedurer. Det giver kunderne mulighed for at sikre deres udstyr overholder de fastlagte standarder. Det drejer sig om følgende:

  • Periodiske tjek (årligt)
  • Periodiske tjek af udstyr klassificeret til beskyttelse af miljøet – ICPE (5-årig periode)
  • Tjek af tæthed i rør (løbende arbejde eller hver 10. år) og tjek af udslip detektorer (hvert 5. år)

Så selv, når det kommer til lovgivning, kan du regne med at TSG hjælper med at holde orden for dig.