Šie noteikumi nosaka vairākas obligātas pārbaudes un visu mērīšanas sistēmu kontroli. TSG sadarbībā ar kontroles organizācijām veic likumā noteiktās pārbaudes klientu darbības vietās atbilstoši noteiktajai kārtībai. Tas ļauj klientiem uzturēt savas iekārtas un darbības vietas atbilstoši ieviestajiem standartiem. Šīs pārbaudes ietver:

  • Periodiskas pārbaudes (ikgadējas)
  • Vides aizsardzībai klasificētu iekārtu periodiskas pārbaudes (piecu gadu periodā)
  • Cauruļvadu hermētiskuma pārbaudes (pastāvīgi vai ik pēc 10 gadiem) un produktu noplūžu detektoru pārbaude (ik pēc 5 gadiem)

Pat tad, kad runa ir par juridiskiem jautājumiem, jūs varat paļauties uz to, ka jūsu lietas tiks sakārtotas.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close