Progauge 3D laser

Изключително точна лазерна измервателна апаратура се използва за генериране на над 200 точки на сантиметър от диаметъра на резервоара, осигурявайки на потребителя триизмерно изображение на резервоара. След като приключи операцията, мощен софтуер за последваща обработка се използва за генериране на точна таблица с окончателни таблици за резервоарите, които могат да бъдат качени в автоматичния резервоар за измерване на резервоарите на място. Операцията е безопасна, бърза и причинява минимално прекъсване на сайта.