Контакт

TSG си партнира с един от водещите доставчици на услуги за управление на влажните запаси; Феърбанкс. Феърбанкс предоставя гориво за управление на горивото и forecourt услуги надолу по веригата на горивния пазар в продължение на повече от 20 години. Мощността на данните в реално време се използва за намаляване на загубите на гориво, намаляване на оперативните разходи и подобряване на маржовете за търговците на дребно на горива.

Station manager 365

Station Manager 365 може да ви помогне да управлявате по-ефективно горивния си бизнес, като предоставяте информация в реално време, до която имате достъп, когато и където имате нужда от него. Station Manager 365 е иновативен уеб портал, който централизира данните от мрежата ви, което ви позволява да разберете по-добре нивото на запасите, дейността на помпата, ценообразуването на конкурентите, маржин мениджмънта, историческите продажни тенденции и поведението на клиентите.

Ползи

  • Оптимизиране на маржовете
  • Сравняване ценообразуването на конкурентите
  • Изчисляване на точните печалби
  • Създаване на успешни стратегии за ценообразуване
  • Централизиране на ценовите данни
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close