TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Нашите мениджъри на проекти са на път всеки ден, посещават бензиностанции и гарантират, че както малките, така и големите проекти са завършени компетентно. Ние следим материалните потоци на строителните площадки и контролираме нашите вътрешни монтажни екипи, както и външни партньорски компании. Нашият дългогодишен опит в управлението на проекти позволява най-висока близост до клиентите и надзор на работата на място за всеки проект.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close