Контакт

Променлива скорост

Въведени през 1995 г., FE PETRO® променливи обороти потопяеми турбинни помпи (STPs) са първите по рода си за петролната индустрия. С по-бързо време за запълване по време на пиковите часове и икономия на енергия по време на не-пикови часове, STPRO с променлива скорост на марката FE PETRO® ви позволяват да увеличите максимално печалбите, като същевременно намалите оперативните разходи.

Ползи

  • По-високи скорости на потока. Контролерът с променлива скорост наклонява STP нагоре и надолу, както е необходимо, за да осигури оптимални дебити на местата за подаване на гориво. Резултатът е по-последователен опит на клиентите.
  • Ефективно потребление на енергия. Тъй като системата с променлива скорост постоянно осигурява само необходимата мощност за постигане на желаните скорости на потока, системата само консумира толкова енергия, колкото е необходимо.
  • Намалете хидравличния удар Хидравличният удар е внезапен натиск на налягането в резултат на спиране на потока в тръбопроводна система под налягане. Това може да бъде преувеличено в системите с фиксирана скорост. Системата с променлива скорост значително намалява ефектите на хидравличния удар.
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close