Контакт

TSG предлага цялостно вътрешно обучение или обучение на работното място за крайните потребители, така че да могат да разберат как решенията се представят по най-добрия начин. Обучението е чудесен начин операторите да се запознаят със софтуера, с който ще работят, и разбира се, същият софтуер се използва в тренировъчните сесии, каквито ще се използват на практика. Това максимално увеличава оперативните възможности на решенията. След като са получили обучение, крайните потребители се чувстват уверени и могат да решат каквито и да било проблеми, които могат да възникнат. Ако възникнат въпроси след завършване на обучението, потребителите винаги могат да се откажат от подкрепата, предоставена от ХТСХ. Ние сме посветени не само на най-доброто предоставяне на продуктите, които отговарят на вашите нужди, но и на това, че сте получили подходящо обучение и подкрепа, така че най-добре да получите най-доброто решение за вас.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close