Контакт

Какво прави TSG, за да намали въздействието, от обявената пандемия

Подобно на много други компании, TSG е повлияна от огнището на Covid-19 и правим всичко възможно, за да намалим въздействието и. Въпреки че мобилността е значително намалена, ние ще продължим да предлагаме поддръжка там, където трябва да поддържате и работите.

  • В повечето страни продължаваме да работим с основния персонал, поставяйки безопасността на нашите клиенти и служители на първо място.
  • Създадохме специални кризисни екипи както на групово, така и на местно ниво, които да се справят с тази извънредна ситуация в Европа и Африка.
  • Като група споделяме най-добрите практики между държавите, като сме активни в ограничаване на рисковете до минимум.
  • На местно ниво всички наши дъщерни дружества следят отблизо и прилагат директивите на своите правителства.
  • Всички техници работещи по обекти имат ясни и специализирани инструкции за защита на себе си и клиентите.

Всички се надяваме, че можем да се върнем към нормалното си ежедневие и да ви служим както сте свикнали.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close