Одобрения на DIBt за оборудване за вътрешно зареждане на гориво Fenotec