Údržba infraštruktúry elektronabíjania: prečo je to dôležité a ako na to

V mnohých krajinách sa zvyšuje miera používania elektromobilov a EÚ predstavuje viac ako štvrtinu všetkých elektromobilov celosvetovo. Analýza McKinsey ukázala, že v Európe existuje približne 375.000 nabíjacích staníc. Je čoraz viac potrebné investovať do infraštruktúry, aby sme lepšie reagovali na zavádzanie elektromobilov v Európe, pričom odhady naznačujú, že v roku 2030 budeme potrebovať 3.4 milióna nabíjacích staníc. To je asi 10-násobok aktuálneho počtu.

Je potrebné zavádzať nové nabíjacie zariadenia, ale na druhej strane sa musíme starať aj o existujúcu nabíjaciu infraštruktúru. Dobrým stavom nabíjacích staníc a ich riadnym fungovaním predídeme opotrebeniu, pokazeniu, nespokojnosti zákazníkov a strate na zisku. Ale čo presne predstavuje údržba a ako má prebiehať, aby bola nákladovo efektívna a perspektívna? TSG, ktorá je posledných 50 rokov odborníkom v oblasti poskytovania služieb mobility, vám o tom v tomto článku povie viac.

Prečo je dôležité vykonávať údržbu nabíjacej infraštruktúry?

Elektronabíjačky použijú každý mesiac stovky vodičov, takže dochádza k ich prirodzenému opotrebeniu a to predovšetkým káblov. Ak je kábel nesprávne k nabíjačke zapojený, môže skončiť na zemi alebo je v zásuvke nesprávne. Napínanie kábla (ak sú vozidlá zaparkované ďaleko) alebo jeho ohýbanie (ak sú vozidlá naopak príliš blízko) môže kábel zaťažovať a prehrievať, čím sa znižuje jeho životnosť.

Nabíjačky sa zvyčajne nachádzajú vo vonkajších priestoroch, kde na nich vplýva počasie a teploty, ktoré na niektorých miestach prevyšujú až 50 stupňov Celzia – dlhodobé slnko, dážď a niekedy aj sneh. Nabíjačky umiestnené pri oceáne trpia koróziou, pretože soľ a piesok poškodzujú elektronické, oceľové a medené komponenty a kontakty v zariadení.

Samotné používanie nabíjačky spôsobuje teplotné zmeny v kryte nabíjačky od 40 do 60 stupňov Celzia. Tento výrazný teplotný výkyv má vplyv aj na vysoko kvalitné materiály a časom spôsobuje tepelné rozpínanie a mechanické problémy. Niektoré nabíjačky využívajú interné chladenie, ktoré ale znamená ďalšiu časť zariadenia, ktorá sa opotrebováva. Iné nabíjačky využívajú systém senzora a chladenia aktivovaným vzduchom; to zabezpečuje, že sa teplota udrží v prijateľnom teplotnom rozpätí. Kvôli týmto faktorom je potrebné vykonávať pravidelné kontroly (elektrické aj mechanické) nabíjačky, aby bola prevádzky schopná a v dobrom stave.

Okrem toho je veľmi dôležitá preventívna údržba ako súčasť servisnej stratégie. Ak nabíjačka nefunguje správne, je potrebné zasiahnuť rýchlo a efektívne, aby sa minimalizoval počet sťažností a v najhoršom prípade, aby sa nepoškodilo dobré meno prevádzkovateľa.

Ako vykonávať efektívnu údržbu elektronabíjacej infraštruktúry?

Údržba neznamená len opravu zariadenia; udržiava aj jeho bezpečnosť. Každá nabíjačka vyžaduje inú frekvenciu kontrol, čo závisí miesta alebo častosti jej využívania. Je zásadne dôležité pravidelne kontrolovať všetky komponenty a funkcionality. Preto existujú 3 typy údržby: preventívna, odporúčaná a zásahová.

Preventívna údržba: zariadenie nemá špecifický problém, ale pravidelná kontrola prebieha v určenom intervale alebo podľa určených parametrov;

Odporúčaná údržba: nabíjačka nemá nahlásený problém, ale hlavné parametre už vykazujú klesajúcu tendenciu, ako sa dá vidieť podľa súvislého systému monitorovania prevádzky zariadenia, ktorý beží na pozadí;

Zásahová údržba: prebieha pri nahlásení problému. vyžaduje si buď opravu alebo výmenu súčiastky a v niektorých prípadoch aj celého zariadenia.

Typ údržby závisí od druhu nabíjačky a dizajnu jej systému. napríklad, ak je v nabíjačke nainštalovaný monitorovací a platobný systém, je vhodný odporúčaný typ údržby. V takom prípade zvyčajne existuje mobilné spojenie medzi nabíjačkou a back office systémom, kde prebieha súvislý monitoring. Pri náznaku nesprávneho fungovania zariadenie odošle hlásenie a vyžiada zásah.

Vnútorné filtre, ventilátory a prietok vzduchu tiež potrebujú pravidelnú preventívnu údržbu, dokonca aj vtedy, ak nevykazujú žiadne viditeľné problémy. To závisí od frekvencie využívania nabíjačky a jej umiestnenia. Tieto komponenty musia fungovať správne, aby sa predišlo vysokým teplotám vo vnútri zariadenia, čo by mohlo poškodiť elektroniku a aj samotnú nabíjačku.

Ako často je potrebné vykonávať údržbu nabíjacej infraštruktúry?

Aj frekvencia výkonov údržby závisí od celkových podmienok prevádzky infraštruktúry. V teplých podmienkach si nabíjačka vyžaduje častejšiu údržbu, ako v oblastiach s miernejšími teplotami. Tu sa môže nabíjačka servisovať aj častejšie, ako raz ročne, čo závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa na základe odporúčaní výrobcu. Takisto môžu byť v platnosti osobitné predpisy, ktoré vyžadujú minimálny počet servisných prehliadok.

Čím väčšej záťaži je nabíjačka vystavená, tým častejšiu údržbu si vyžaduje. Niektoré komponenty vyžadujú kontrolu elektrickej aj mechanickej funkčnosti, aby sa zabezpečilo správne fungovanie zariadenia. TSG má rozsiahle skúsenosti ohľadom frekvencie a typov údržby každej nabíjacej stanice a pre väčšinu značiek DC/AC nabíjačiek, ktoré sa v Európe používajú.

Čo sa stane, ak sa údržba nevykonáva v potrebnej frekvencii?

Zle udržiavaná infraštruktúra elektronabíjania môže skončiť skrátením  jej životnosti. Takisto sa môžu poškodiť súčiastky nabíjačky, čo spôsobí nutnosť ich výmeny alebo celého zariadenia. Keď dôjde k poškodeniu, prevádzkovateľ musí buď vymeniť AC nabíjačku alebo vymeniť tie súčiastky DC nabíjačky, ktoré vykazujú problém. To nakoniec znamená vyššie výdavky.

Nedostatočná údržba môže poškodiť dobré meno prevádzkovateľa, predovšetkým ak sa závady vyskytujú často a na mnohých miestach. Čoraz viac spotrebiteľských organizácií sleduje štatistiku sietí prevádzkovateľov a poskytuje referencie o dostupnosti nabíjacích zariadení jednotlivých prevádzkovateľov.

TSG je vaším partnerom údržby infraštruktúry elektronabíjania

TSG má viac ako 50 rokov skúseností s poskytovaním servisu, zariadení a údržby výdajných plôch vo viac ako 30 krajinách Európy a Afriky. TSG Charge a jej viac ako 1000 odborných pracovníkov podporuje našich zákazníkov pri prechode na čistejšie a udržateľnejšie formy palív a spoločne dobývame nový elektrický svet.

Prostredníctvom TSG Charge tvoríme riešenia e-mobility, ktoré zodpovedajú vašim obchodným potrebám. Naši odborní technici vám poskytnú poradenstvo ohľadom typov a počtu nabíjačiek, ktoré môžete nainštalovať na vašom pracovisku, stratégie údržby, miesta ich umiestenia, a ktoré špecificky lokálne nariadenia alebo smernice musíte vziať do úvahy.

Cieľom TSG Charge je, aby ste vy aj vaši zákazníci mali z e-mobility ten najlepší zážitok.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close