Prečo je digitalizácia najväčšou výhodou výdajnej plochy budúcnosti

Čerpacie stanice dlho odolávali zmenám. Pred pandémiou Covid-19 reagovali na zmeny zákazníckeho správania a na nástup alternatívnych palív. Teraz čelia výdajné plochy ešte väčšiemu a rýchlejšiemu posunu od tradičného modelu predaja pohonných hmôt.

Elektromobily už majú aj iné možnosti nabíjania, nielen výdajné plochy a to núti obchodníkov, aby reagovali a zavádzali nové prístupy. Potreba inštalácie nabíjačiek a zaujať vodičov elektromobilov a otvára cestu k ďalším možnostiam poskytovaných služieb. Pretože nabíjanie zaberá čas, čerpacie stanice čoraz viac ponúkajú rozšírené portfólio produktov a služieb, čím sa menia na uzly mobility. Súčasťou tejto stratégie sú aj autoumyvárky so samoobslužnými vysávačmi a reštaurácie. Čerpacie stanice sa spoliehajú aj na viaceré možnosti predaja, ako je internet, objednávanie vopred a cez aplikáciu. Prevádzkovatelia čelia výzve riadiť všetky súčasti čerpacej stanice čo najoptimálnejšie a postarať sa o spokojnosť zákazníka.

Toto je len vrchol ľadovca. Zmeny vždy predstavujú výzvu, ale znamenajú pre prevádzkovateľov aj mnoho možností. V digitalizovanom svete zákazníkov, ktorí sa spoliehajú na elektronické zariadenia sa očakáva, že aj výdajná plocha ponúkne najnovšie technológie platby a vernostných programov. Ak na tento aspekt zareagujú, mohli by urýchliť prechod na digitálne nástroje a stať sa predajným miestom, ktoré ponúka všetko, takže si zabezpečia prevádzky schopnosť.

Aký vplyv majú digitálne nástroje na výdajnú plochu: tri rozmery konektivity

Hoci digitalizácia preniká do maloobchodu  s pohonnými hmotami len pomaly, má potenciál zlepšiť znalosti o tom, čo zákazník chce a ušetriť náklady. Existujú hlavné tri oblasti, kde môže výdajná plocha za pomoci digitálnych nástrojov pomôcť pozitívne ovplyvniť prevádzkovateľov aj zákazníkov: hlavné služby, doplnkové služby a vernosť zákazníka.

Prepojenie všetkých základných aspektov

Prvý rozmer sa týka hlavných služieb alebo operácií na výdajnej ploche. Väčšina čerpacích staníc sa pri poskytovaní svojich základných služieb spolieha na elementárne a špecifické systémy: monitorovanie výdajnej plochy – vrátane stavu nádrží, detekciu úniku, bezpečnostné kamery a celkovú bezpečnosť predajov a platieb. Inovatívne digitálne služby môžu tieto elementy jednoducho prepojiť a poskytnúť podrobný náhľad na všetky operácie výdajnej plochy. Zlepšenie ponúka aj jediné kontaktné miesto, z ktorého môže manažér osobne alebo na diaľku riadiť celú čerpaciu stanicu, vylepšiť manažment palív, úniky, predaje a platobné transakcie.

V prvej oblasti sú základné operácie ako manažment stavu palív automatizované. Zavedením digitálnych systémov sa môže výdajná plocha spoľahnúť na automatické dopĺňanie pohonných hmôt podľa stavu v nádrži alebo podľa histórie predaja. Prínosom sú aj vždy aktuálne údaje o čerpaní, nádržiach a skladových zásobách a všetko zariadenie na čerpacej stanici môže pracovať s jedinou pokladňou.

Zlepšuje sa aj skúsenosť zákazníkov: vyššia konektivita výdajnej plochy môže naplniť očakávania pre inovácie a pohodlie. Digitálne nástroje podporujú vytváranie pohodlného cestovania zákazníkov. Mobilné platby a platby cez aplikácie sú rýchlejšie a bezpečné a pre prevádzkovateľov výdajnej plochy sú hodnotnou devízou. To znamená dať im personalizovaný nástroj pre interakciu so zákazníkmi, predstavenie reklamných materiálov priamo na mieste, zvýšene vernosti zákazníka a lepšie porozumenie jeho správania.

Digitalizovaná infraštruktúra zlepšuje efektivitu operácií, pričom vodiči dostanú to, čo počas cesty potrebujú:  rýchle čerpanie pohonných hmôt, jednoduchá platba a to všetko spojené s príjemným pocitom. Prepojenie služieb na výdajnej ploche pomôže prevádzkovateľom, aby sa posunuli o krom vpred smerom k náročnejším zákazníkom.

Zavedenie doplnkových služieb na čerpacej stanici

Pretože sa trh začína plniť možnosťami alternatívnych a zodpovedných pohonných hmôt, nemôžu si viac čerpacie stanice udržať na trhu monopol. Pre čerpacie stanice je výzvou udržať si zákazníkov, ktorí môžu svoje pohonné hmoty dostať kdekoľvek – predovšetkým, ak hovoríme o elektromobiloch. Predaj elektromobilov dosiahol v roku 2022 v EÚ rekord, pričom zelenšie vozidlá predstavovali za posledný štvrťrok viac ako polovicu európskeho automobilového trhu.

Aby sa novou situáciou vyrovnali musia výdajné plochy inovovať a prilákať zákazníkov a rozšíriť ponuku o nové služby a produkty.

Na prvý pohľad sa môže prevádzkovateľom zdať, že majú inštalovať elektronabíjačky. Ale to je zmena, ktorá je len najviditeľnejšia. Obchody môžu zmeniť vzhľad, produkty môžu ponúkať viac ako len jedlo a nápoje, ale aj výdajné miesta zásielok a komplexnejšie služby, ktoré boli v minulosti na čerpacej stanici nepredstaviteľné, ako sú reštaurácie alebo telocvične. Všetky tieto nové možnosti môžu prilákať nových zákazníkov a udržať si tých existujúcich.

Ďalšou dobrou novinkou pre výdajnú plochú sú samoobslužné systémy. Pre prevádzkovateľov predstavujú výhodu a pre zákazníka sú pridanou hodnotou. Z pohľadu prevádzky nemajú samoobslužné čerpacie stanice problém s personálom a zamestnanci sa môžu venovať iným činnostiam, ktoré súvisia s riadením alebo službami zákazníkom. Z pohľadu zákazníka je rýchla samoobslužná platba počas cestovania prínosom.

Ak čerpacia stanica ponúka viacero možností alebo to má v pláne, prepojené systémy predstavujú lepšie riadenie ponúkaného tovaru. Je to druhý rozmer digitalizácie. Konektivita poskytuje lepší prehľad o tom, čo sa deje na výdajnej ploche a v obchode a optimalizuje cestovanie zaradením potrebných služieb, moderných platobných možností a rýchlej samoobslužnej platby. Okrem toho, zákazníci vyhľadávajú možnosti rýchlejšej, jednoduchšej a bezpečnej platby za služby. A digitalizácia podporuje viaceré platobné metódy od debetných a kreditných kariet až po mobilné platby.

Pri existencii viacerých možností môžu manažéri monitorovať všetky operácie a zhromažďovať údaje o používaní a spotrebe, takže dokážu určiť stratégiu do budúcnosti. Rovnako sa môžu čerpacie stanice stať skutočnými uzlami, kde zákazník dostane všetko, čo potrebuje.

Budovanie lojálnych vzťahov

Neexistuje jednoznačná odpoveď, prečo zotrvať v tomto segmente. Ale jeden faktor je pre zotrvanie zásadne dôležitý: sústrediť sa na zákazníka. Jedným spôsobom ako to urobiť sú vernostné programy.

Digitalizované výdajné plochy uľahčujú a zefektívňujú stratégie udržania zákazníka. Predstavujú tretí rozmer konektivity. Prepojené čerpacie stanice zhromažďujú od zákazníkov údaje – čo nakupujú, ako platia, aké výrobky chcú a aké služby chcú vyskúšať. Tieto informácie podporujú prevádzkovateľov čerpacej stanice, aby pochopili to, čo zákazník očakáva a prináša to pohľad na nové možnosti ponuky.

S vernostnými kartami a aplikáciami si zákazník vytvára osobný účet, kde zbiera body alebo poukážky za každý nákup. Systém potom archivuje údaje o tom, čo zákazník kúpil, čo umožňuje podporiť krížový predaj. Vernostné programy umožňujú interakciu so zákazníkmi formou získania znalostí o ich zvyklostiach – to podporí pohyby na výdajnej ploche aj v obchode, zvýši predajnosť a poskytne benefity – zľavy, poukážky – čo je pre zákazníka pridaná hodnota a bude sa chcieť vrátiť.

Hoci je nutné prilákať zákazníkov novými pohonnými hmotami a lepšími službami, zásadne dôležité je udržať si existujúcich zákazníkov. Digitalizované operácie umožňujú jednoduchšie nastavenia a správu vernostných programov, čím sa môžu kombinovať tradičné aj extra ponuky. Napríklad, ponúknuť zľavu na umytie vozidla po čerpaní pohonných hmôt je možnosťou pre verného zákazníka, ktorá sa dá spracovať aj formou papierovej poukážky – ale ak už bude zapojený systém, manažér má lepší prehľad o tom, ako často zákazník vozidlo umýva alebo ako kombinuje svoje nákupy. Zároveň zákazník jednoduchšie uvidí, aké benefity dostáva, čím sa zvyšuje frekvencia zastávok počas cesty.

Offline vernostný systém využíva databázu na archivovanie údajov o nákupoch zákazníka a tretia strana ich spracuje. Efektívnejšia je možnosť online vernostného účtu na cloudovej platforme, kde sa neustále zhromažďujú informácie o transakciách a ukážu zákazníkovi benefity, ktoré kúpou získal.

„Vernosť kombinuje všetky aspekty výdajnej plochy: tradičné aj alternatívne palivá, umytie vozidla, každý aspekt životného prostredia sa dajú riadiť tak, aby bol zákazník v centre pozornosti“, hovorí Steven Mertens, Group Systems Director v TSG. „Digitalizácia pomáha prevádzkovateľom čerpacích staníc, aby lepšie spolupracovali so zákazníkmi, naplnili ich potreby a udržali si ich. Zároveň môže zákazník profitovať z nákupu pohonných hmôt alebo tovaru na čerpacej stanici s osobitnými cenami alebo podmienkami, čím sa zvyšuje jeho vernosť.“

TSG vyvíja a dodáva všetky riešenia prepojenia výdajnej plochy 

TSG poskytuje široké portfólio inovatívnych systémov, ktoré zlepšujú hlavné činnosti výdajnej plochy, zabezpečujú hladké riadenie všetkých operácií, pokladne aj platieb. Ako európsky líder v poskytovaní technických služieb zodpovednej mobility dodáva TSG infraštruktúru, ktorá prináša možnosti nových pohonných hmôt a lepších služieb, aby ste mohli posunúť úlohu čerpacej stanice a transformovať ju na uzol mobility. Naše portfólio ponúka všetky potrebné nástroje pre konektivitu výdajnej plochy a zachovanie si konkurencieschopnosti pre budúcnosť.

VIAC O KONEKTIVITE VÝDAJNEJ PLOCHY: kontaktujte TSG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close