tankkalibrering proces

Progauge 3D laser

Et højst præcist måleinstrument bruges til at generere over 200 punkter per centimeter tankdiameter, hvilket giver brugeren et 3-dimensionalt billede af tanken. Når målingen er færdig vil højt specialiseret software omdanne billedet til en præcis tanktabel, der kan uploades til stationens ATG (Automatic Tank Gauge). Det er en hurtig og sikker operation, der betyder et minimum af forstyrrelse for stationen.