EcoVadis 2023

TSG Group, ktorej súčasťou je TSG Slovak Republic, získala už druhýkrát za sebou strieborné ocenenie EcoVadis – čo je svetovo najväčšie a najdôveryhodnejšie hodnotenie udržateľnosti.

Certifikát EcoVadis je dokument, ktorý vydáva EcoVadis, nezávislá organizácia tretej strany, ktorá hodnotí výkonnosť spoločností v oblasti udržateľnosti. Certifikát je založený na posúdení environmentálnych, sociálnych a etických postupov spoločnosti.

Naša stratégia spoločenskej zodpovednosti (CSR)

„Náš trvalý úspech a reputáciu sme vybudovali na dvoch základných princípoch: splnenie prísnych požiadaviek našich klientov a zabezpečenie toho, aby naše činnosti chránili životné prostredie a bezpečnosť našich zamestnancov. Teraz sme pripravení poskytnúť efektívne riešenia trvalo udržateľného rozvoja v sektore mobility. Veríme, že uplatňovanie našej stratégie CSR prispieva k zachovaniu budúcnosti sveta a zároveň posilňuje výsledky, ktoré dosahujeme, našu pozíciu na trhu mobility a palív, a to, akým spôsobom vystupujeme voči našim ľuďom.“

Jean-Marc BIANCHI – Group Chairman & CEO

Ecovadis

TSG Group, ktorej súčasťou je TSG Slovak Republic, získala už druhýkrát za sebou strieborné ocenenie Ecovadis – čo je svetovo najväčšie a najdôveryhodnejšie hodnotenie udržateľnosti.
TSG verí v udržateľnosť

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close