Čerpacia stanica PHM budúcnosti

Od začiatku bolo úlohou čerpacích staníc, aby poskytovali služby súvisiace s vozidlami – pohonné hmoty, dohusťovanie pneumatík, umývanie vozidiel, kontrolu oleja. Avšak za posledných desať rokov nastal zlom a čerpacie stanice poskytujú širšie služby na uspokojenie potrieb zákazníkov, čo prinútilo maloobchodníkov, aby prehodnotili tradičný model fungovania čerpacej stanice.

S príchodom nových palív a služieb sa stanice stali variabilnejšie, ponúkajú množstvo služieb ako sú kaviarne, zábava a nákupy a alternatívne palivá spoločne s tradičnými palivami. Maloobchodníci museli nasledovať spotrebiteľské trendy vývoja, aby nezaostali a zachovali si konkurencieschopnosť.

Čo poháňa zmenu na čerpacích staniciach?

Čerpacie stanice sa už v rôznom meradle začali prispôsobovať prichádzajúcemu konceptu. Základom tejto transformácie je nástup nových druhov palív, čo je motivované obavami z klimatických zmien a potreby zásadne znížiť emisie CO2, aby sme naplnili ciele zachovania životného prostredia.

V roku 2021 predstavoval predaj elektromobilov (EV) 9% podiel z celkového predaja vozidiel, výsledkom čoho je 16,5 miliónov elektromobilov na cestách. Aby sme do roku 2050 splnili cieľ nulových emisií, v roku 2030 by mal počet elektromobilov vzrásť na 300 miliónov, čo predstavuje 60% z predaja vozidiel. Okrem toho, do roku 2035 zakáže Európska únia predaj všetkých nových vozidiel so spaľovacím motorom a nasledovať budú ďalšie trhy.

Energetická revolúcia prináša mnoho možností pre všetky typy čerpacích staníc, aby sa na ňu v predstihu pripravili. Pripravili sme zoznam štyroch hlavných trendov maloobchodu a možností, ktoré ponúkajú.

1. Prechod na nové a zodpovedné formy energie:
Elektrina, vodík, zemný plyn a biopalivá sú niekoľkými príkladmi nových dostupných energií, ktoré existujú súbežne s tradičnými palivami. Snaha a investície do zníženia používania fosílnych palív budú tlačiť na maloobchod, aby sa zreorganizoval a zachoval si tak spoluprácu so zákazníkom.

Tento posun umožňuje čerpacím staniciam, aby prilákali zákazníkov, ktorí prechádzajú na nové palivá. Ponukou multi-energetických riešení môžu maloobchodníci zaujať viaceré typy zákazníka a to novými, rôznymi potrebami, zmenou portfólia predávaných produktov a zavedením nových zdrojov zisku. Okrem toho vodiči elektromobilov, ktorí nabíjajú vozidlo, často využívajú čas na kávu a nákupy.

2. Digitalizácia je na čele:
Bezhotovostné platby vzrástli globálne od roku 2018 do 2021 o 13% (podľa McKinsey). Trh digitálnych platieb dosiahol $ 83,27  miliárd v roku 2021 a predpokladá sa, že v roku 2026 dosiahne $ 170,95 miliárd. Digitalizácia sa presadzuje v mnohých aspektoch života, vrátane financií, ktoré zaznamenali nielen nárast počtu digitálnych transakcií, ale aj rozšírenia portfólia platobných metód.

Aby držali krok s najnovšími technológiami, môžu sa prevádzkovatelia čerpacích staníc prispôsobiť novým zvyklostiam zákazníka a poskytnúť mu možnosti bezhotovostnej platby, čo ponúka viaceré technológie: karty, smartfóny a smart hodinky. To skracuje rad pri pokladni a umožní personálu venovať sa iným dôležitým prácam pre zákazníka.

Samoobslužný systém zvyšuje spokojnosť zákazníka o 39% (podľa prieskumu, ktorý robila Aberdeen Group). V obchodoch s digitálnou platbou sú výnosy na zákazníka o 12 až 20% vyššie ako pri hotovostnej platbe, ale v niektorých oblastiach obchodu môžu dosiahnuť až 30%. Zákazníci, ktorý nakupujú v digitalizovanom obchode majú tendenciu nakúpiť viac produktov, pretože je to rýchle, na obrazovke vidia všetky dostupné možnosti a vyberajú si podľa vlastnej vôle. Zákazníci, ktorí si chcú kúpiť len kávu, si môžu dokúpiť aj croissant alebo koláčik, ak to vidia v ponuke.

Samoobslužný platobný systém môže siahať aj ďalej, ako len po obchod: samoobslužná platba za kávu s viacerými možnosťami výberu a dokonca aj programy umývania vozidiel. To môže znamenať, že čerpacie stanice môžu zlepšiť cestovanie zákazníkov a zároveň  stimulovať kombinované nákupy a vyššie príjmy.

To isté platí pre monitorovanie čerpacích staníc, čo zahŕňa správu transakcií a zariadení. Inovatívne integrované cloudové systémy umožňujú jednoduchú správu obchodných činností z mobilného telefónu alebo tabletu a skracujú stratu času, eliminujú odchod z čerpacej stanice bez zaplatenia a ďalšie problémy. Digitalizáciou správy čerpacej stanice môžu prevádzkovatelia stanice pripojiť všetko na jednom mieste, od pokladní a platobných terminálov po multienergetické výdajné stojany, nabíjačky a kamerové systémy výdajnej plochy. Okamžitý prístup k údajom o čerpacej stanici dáva možnosť reagovať vždy, keď nastane problém.

3. Zákazníci hľadajú viacúčelový uzol mobility:
Prechod na alternatívne palivá vytvoril novú dynamiku v maloobchode s palivami. Nabíjanie trvá dlhšie ako tankovanie a môže sa vykonávať na inom mieste. Aby prevádzkovatelia stanice prilákali zákazníkov, môžu ponúkať doplnkové produkty a služby.

Tento nový obchodný model zásadne mení štruktúru a myslenie, ktoré stojí za prevádzkou čerpacej stanice, ktorá musí teraz ponúkať nový zážitok z predaja, aby si udržal zákazníka. Obchodníci musia byť kreatívni a poskytovať produkty a služby, ktoré motoristov prilákajú a uspokoja ich potreby. Ako prilákať vlastníkov elektromobilov, alebo ako vodičov kamiónov, aby si urobili prestávku? Aké sú produkty a služby, ktoré títo vodiči hľadajú? Možno im chcete ponúknuť darčeky, ak idú na návštevu alebo slnečné okuliare na ceste na dovolenku.

Vodiči na dlhej ceste si chcú oddýchnuť, predovšetkým vodiči elektromobilov, ktorí musia čakať na nabitie. Jednou alternatívou je ponúkať v obchode aj jedlo a nápoje, alebo vytvoriť priestor s wi-fi a ďalšími službami. Reštaurácie alebo kaviarne, ktoré ponúkajú jedlo, ponúkajú viac ako len kávu a sendvič a tak sú dobrou investíciou, hlavne na vyťažených trasách. Zároveň môžu zlepšiť výdajnú plochu ponukou ďalších možností pre vozidlá, ako sú vysávače počas nabíjania.

4. Umyvárne vozidiel sú vyhľadávaným miestom vodičov, ktorí žijú v obývaných oblastiach. Umyváreň vozidiel vrátane samoobslužnej je doplnkovou službou, ktorá môže prinášať zisk a zákazníkom umožní uchovať vozidlo v dobrom stave. Okrem toho, zákazníci, ktorí cestujú do práce každý deň, často navštevujú lokálnu čerpaciu stanicu na malé občerstvenie, nápoje, potraviny, žreby a vyzdvihnutie balíkov.
Kombináciou samoobslužných platobných riešení s médiami na výdajnej ploche môžu obchodníci robiť reklamu na špeciálne ponuky a zľavy, zatiaľ čo zákazník tankuje. Tieto doplnkové služby pomáhajú transformovať čerpacie stanice na multifunkčné variabilné uzly, kde dostanete všetko na jednom mieste.

Zlepšovanie skúseností zákazníkov pomáha prilákať ich, zachovať obchodnú činnosť a prispieť k celkovým ziskom prevádzky. Výskum (McKinsey) zistil, že 71% zákazníkov očakáva personalizovaný prístup na mieste, kam chodí pravidelne, a ďalší výskum (SalesForce) z roku 2022 zistil, že 62% zákazníkov očakáva, aby obchodníci predpokladali, aké majú potreby.

Aby dokázali zvládnuť rôznorodosť zákazníkov a ich špecifických potrieb, prevádzky sa môžu spoliehať na širokú ponuku energií a služieb, viaceré platobné možnosti a vysoký štandard monitorovacieho systému. Prevádzkovatelia môžu navyše investovať do vernostných programov, čo pomáha podporovať reklamu a kombinované zľavové akcie na palivá alebo na tovar v obchode a to všetko podľa údajov o zvyklostiach zákazníka.

Okrem benefitov pre zákazníka je vysoko možné, že sa zvýši aj vyťaženosť čerpacej stanice. Výnosy z vernostných programov sa zvýšili o 15 až 25% medziročne u zákazníkov, ktorí si uplatňovali body. Digitálne nástroje môžu pomôcť aj v segmentovaní zákazníkov. Dátové tabuľky pomôžu rozdeliť zákazníkov do skupín a ponúkať im špecifické služby a produkty podľa toho, čo zákazník bežne nakupuje. Výskum zistil, že segmentovaním zákazníkov sa zvýšili ich nákupy o 10 až 20% a spokojnosť o 20 až 30%.

Alternatívne palivá a posun v zvyklostiach zákazníkov ponúkajú priestor pre prevádzkovateľov čerpacej stanice, aby vylepšili svoje vzťahy so zákazníkmi, kým poskytujú služby pre ich vozidlá. S rozvojom digitalizácie prinášajú inovatívne služby jednoduché, príjemné a efektívnejšie cestovanie. Na transformácii mobility sa môžu podieľať všetky typy a veľkosti čerpacích staníc, ktoré môžu profitovať z nových možností, ktoré to prináša.
TSG ponúka obchod, kde nájdete všetko na jednom mieste, inovatívne riešenia čerpania pohonných hmôt a maloobchodu, čo umožňuje prechod na zodpovednú formu mobility, nové skúsenosti z maloobchodu, vynikajúce služby a digitálne možnosti. Za pomoci našich skúsených technických pracovníkov a partnerov dodávame, montujeme a servisujeme riešenia maloobchodu, čerpania plynu a nabíjania. Vyvinuli sme cloudové riešenie, ktoré prepája rôzne služby: nákup pohonných hmôt, umývanie vozidiel a predaj kávy.
TSG môže pomôcť ktorejkoľvek stanici, bez ohľadu na veľkosť, so všetkým, čo potrebuje na prechod k zodpovednejšej budúcnosti.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close