Privātuma politika

SIA Rohe Latvijā ( TSG Latvia) ievēro tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu, jo īpaši viņu tiesības attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi. Tāpēc mēs esam formulējuši un ieviesuši pilnīgu politiku, kas ir pārskatāma mūsu klientiem attiecībā uz personas datu apstrādi, tās mērķi (- iem) un iespējām izmantot savas likumīgās tiesības.

Kamēr neakceptēsiet sīkdatnes un citu izsekošanas ierīču izmantošanu, mēs nenovietosim Jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā nevienu analītisku sīkdatni un/vai izsekošanas sīkdatnes.

Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un piekrītat sīkdatņu un citu izsekošanas sistēmu izmantošanai, ja vien mūsu vietnē nav paredzēta cita sīkdatņu pieņemšanas metode.

Šobrīd aktīvā konfidencialitātes politikas versija ir vienīgā versija, kas tiek lietota apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tā būs spēkā līdz jaunā versija aizstās pašreizējo versiju.

Definīcijas

 1. Tīmekļa vietne (turpmāk “tīmekļa vietne”) TSG, SIA Rohe Latvijā (TSG Latvia)
 2. Par personas datu apstrādi atbildīgā puse (turpmāk “pārzinis”): SIA Rohe Latvijā, Krasta iela 103, Rīga, LV-1019, Latvija.

Piekļuve tīmekļa vietnei

Piekļuve tīmekļa vietnei un tās izmantošana ir stingri personiska. Jūs nedrīkstast izmantot šīs tīmekļa vietnes datus un informāciju saviem komerciāliem, politiskiem vai reklāmas mērķiem, kā arī jebkādiem komerciāliem piedāvājumiem, jo īpaši nepieprasītiem elektroniskiem piedāvājumiem.

Tīmekļa vietnes saturs

Visi zīmoli, attēli, teksti, komentāri, ilustrācijas (animētie) attēli, video attēli, skaņas un visas tehniskās lietotnes, ko var izmantot šīs tīmekļa vietnes lietošanai, t.i. vietnē izmantotie komponenti ir aizsargāti ar intelektuālā īpašuma likumiem. Jebkāda visa tā vai tās daļas pavairošana, atkārtošana, izmantošana vai pārveidošana, izmantojot jebkādus līdzekļus, ieskaitot tehniskos lietojumus, bez pārziņa iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta. To, ka pārzinis nevar nekavējoties reaģēt, lai novērstu pārkāpumus, nav uzskatāma par piekrišanu klusējot, ne par atteikšanos no jebkādām tiesībām saukt pie atbildības pārkāpēju pusi.

Tīmekļa vietnes pārvaldība

Lai nodrošinātu vietas pareizu pārvaldību, pārzinis jebkurā laikā var:

 • apturēt, pārtraukt, samazināt vai noraidīt piekļuvi tīmekļa vietnei konkrētai apmeklētāju kategorijai
 • dzēst visu informāciju, kas var traucēt tīmekļa vietnes darbību vai radīt pretrunas ar valsts vai starptautiskajiem tiesību aktiem, vai ir pretrunā ar interneta etiķeti
 • padarīt vietni īslaicīgi nepieejamu, lai veiktu atjauninājumus

Pienākumi

 1. Pārzinis nav atbildīgs par kļūmēm, traucējumiem, grūtībām vai pārtraukumiem tīmekļa vietnes darbībā, kas izraisa (īslaicīgu) tīmekļa vietnes vai tās funkciju nepieejamību. Jūs pats esat atbildīgs par veidu, kādā meklējat saikni ar mūsu tīmekļa vietni. Jums ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu savu aprīkojumu un datus pret tādiem apdraudējumiem kā vīrusu uzbrukumi internetā. Turklāt jūs esat atbildīgs par to, kuras vietnes apmeklējat un kādu informāciju meklējat.
 2. Pārzinis nav atbildīgs par jebkuru tiesvedību, kas ierosināta pret jums:
  • izmantojot tīmekļa vietni vai pakalpojumus, kas pieejami internetā
  • par šīs konfidencialitātes politikas noteikumu pārkāpšanu
 3. Pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies jums vai trešajām pusēm, vai jūsu aprīkojumam pieslēdzoties tīmekļa vietnes vai tās izmantošanas rezultātā, un jūs atturēsieties no jebkādas turpmākas (juridiskas) darbības pret pārzini.
 4. Ja pārzinis ir iesaistīts strīdā, jo jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, viņam ir tiesības pieprasīt no jums visus turpmākos zaudējumus.

Datu vākšana

 1. Jūsu personas datus apkopos TSG un ārējais (- ie) apstrādātājs (-i)
 2. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”).
 3. Identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru kā nosaukums, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai uz vienu vai vairākiem šīs fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei specifiskiem faktoriem.
 4. Tīmekļa vietnē apkopotos personas datus galvenokārt izmanto kolekcionārs, lai uzturētu (komerciālas) attiecības ar jums un, ja nepieciešams, lai apstrādātu jūsu pasūtījumus. Tos reģistrē (elektroniskā) reģistrā.

Jūsu tiesības attiecībā uz informāciju

 1. Saskaņā ar 13. panta 2. punkta b) apakšpunkta GDPR apakšpunktu katram datu subjektam ir tiesības uz informāciju par viņa personas datu apstrādi un tiesībām uz datu pārnesamību un piekļuvi tiem, kā arī to labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu.
 2. Jūs varat izmantot šīs tiesības sazinoties ar mums rohe@rohe.lv
 3. Katram pieprasījumam jāpievieno elektroniski parakstīts dokuments, uz kura Jums jāparakstās un jānorāda adrese, kā mēs varam ar jums sazināties.
 4. Viena mēneša laikā pēc iesniegtā pieprasījuma jūs saņemsiet atbildi no mums.
 5. Atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un skaita šo termiņu var pagarināt līdz diviem mēnešiem.

Juridiskās sasitības

 1. Gadījumā, ja tiek pārkāpts kāds likums vai regula, uz aizdomu pamata, ka tas ir apmeklētājs, un par kuru iestādes pieprasa datus, lai personas dati tiktu savākti no apstrādātāja, tie tiks tiem sniegti pēc nepārprotama un pamatota šo iestāžu pieprasījuma, pēc kura šie personas dati vairs nav šīs konfidencialitātes politikas noteikumu aizsardzības kompetencē.
 2. Ja kāda informācija būs nepieciešama, lai iegūtu piekļuvi konkrētām tīmekļa vietnes funkcijām, tad, pieprasot šos datus, pārzinis norādīs šīs informācijas obligāto raksturu.

Savāktie dati un komerciālie piedāvājumi

 1. Iespējams, saņemsi komerciālus piedāvājumus no apstrādātāja. Ja nevēlaties tos saņemt (vairs), lūdzu, nosūtiet mums e-pasta ziņojumu uz šādu adresi: rohe@rohe.lv
 2. Jūsu personas datus mūsu partneri neizmantos komerciālos nolūkos.
 3. Ja, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, jūs saskaraties ar jebkādiem personas datiem no citiem datu subjektiem, jums ir jāatturas no datu vākšanas, jebkādas neatļautas izmantošanas vai citas darbības, kas ir attiecīgās (- o) datu subjekta (-u) privātuma pārkāpums. Apstrādātājs šajos apstākļos nav atbildīgs.

Datu saglabāšana

Savāktie dati tiek izmantoti un saglabāti likumā noteiktajā laikā.

Sīkdatnes

 1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek ievietots jūsu elektroniskās ierīces cietajā diskā, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatne satur datus, lai jūs varētu atpazīt kā apmeklētāju, kad apmeklējat mūsu vietni. Tas ļauj mums pielāgoties jūsu vajadzībām un atvieglo iespēju pieteikties mūsu tīmekļa vietnē. Apmeklējot mūsu vietni, mēs informējam jūs par sīkdatņu izmantošanu. Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat to lietošanai, ja vien neprasām atļauju citiem līdzekļiem. Jūsu piekrišana ir spēkā trīspadsmit mēnešus.
 2. Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:
  • Funkcionālās sīkdatnes: piemēram, sesijas un pieteikšanās sīkdatnes, lai apkopotu sesijas un pieteikšanās informāciju.
  • Anonīmās analītiskās sīkdatnes: lai iegūtu informāciju par mūsu vietnes apmeklējumiem, piemēram, apmeklētāju skaitu, populārās lapas un tēmas. Šādā veidā mēs varam pielāgot savu saziņu un informāciju mūsu apmeklētāju vajadzībām. Mēs nevaram redzēt, kas apmeklē mūsu vietnes vai no kādas ierīces ir noticis apmeklējums.
  • Neanonīmās analītiskās sīkdatnes: lai iegūtu informāciju par mūsu vietnes apmeklējumiem, piemēram, apmeklētāju skaitu, populāras lapas un tēmas. Šādā veidā mēs varam pielāgot savu saziņu un informāciju mūsu apmeklētāju vajadzībām.
  • Izsekošanas sīkdatnes: piemēram, reklāmas sīkdatnes, kas paredzētas attiecīgu reklāmu rādīšanai. Izmantojot šīs sīkdatnes, mēs varam izsecināt jūsu personiskās intereses. Tādējādi (citas) organizācijas var rādīt jums reklāmas, kad apmeklējat viņu tīmekļa vietni. Izsekojot sīkdatnes, ir iespējama profilēšana un, atlasot reklāmas, attieksme pret lietotāju kategorijām ir atšķirīga. Sīkdatņu izsekošana parasti apstrādā personiskos datus.
 3. Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi sīkfaili:
  • Anonīmā Google Analytics (analītiskā sīkdatne)
  • Facebook (Izsekošanas sīkdatnes)
  • Google Adwords (izsekošanas sīkdatne)
 4. Apmeklējot mūsu vietni, jūsu ierīcē var tikt ievietoti apstrādātāja un/vai trešo pušu sīkfaili.

Attēli un piedāvātie produkti

Jūs nevarat iegūt nekādas tiesības no attēla, kas ir pievienots jebkuram piedāvātajam produktam mūsu tīmekļa vietnē.

Piemērojamie tiesību akti

Šos nosacījumus regulē LR likumi. Tiesai tajā rajonā, kur ir apstrādātāja uzņēmējdarbības vieta, ir vienīgā jurisdikcija, ja rodas domstarpības par šiem nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad piemērojams juridisks izņēmums.

Kontakti

Lai iegūtu papildinformāciju par produktu vai informāciju par pašu tīmekļa vietni, lūdzu, sazinieties ar: rohe@rohe.lv

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close