Mainīgs ātrums

Ieviests no 1995 gada, FE PETRO® ražotāja turbīnes tipa iegremdējamie sūkņi (STPs) bija pirmie degvielas industrijā. Ar ātrākiem uzpildes laikiem stacijas noslodzes laikā un enerģijas ietaupījumiem mazāknoslogotā laikā, FE PETRO™ 2 Hp un 4 Hp dažāda ātruma iegremdējāmās sūknēšanas sistēmas ļauj samazināt izdevumus.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close