Mainīgs ātrums

Ieviests no 1995 gada, FE PETRO® ražotāja turbīnes tipa iegremdējamie sūkņi (STPs) bija pirmie degvielas industrijā. Ar ātrākiem uzpildes laikiem stacijas noslodzes laikā un enerģijas ietaupījumiem mazāknoslogotā laikā, FE PETRO™ 2 Hp un 4 Hp dažāda ātruma iegremdējāmās sūknēšanas sistēmas ļauj samazināt izdevumus.