TSG kopā ar saviem partneriem ir visas nepieciešamās zināšanas, kas vajadzīgas aprīkojuma uzstādīšanai un uzturēšanai, lai izmantotu LNG.