Pol-Germann Tokheim zmienia nazwę!

Pol Germann Tokheim zmiena nazwę na TSG Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że nazwa spółki POL-GERMANN TOKHEIM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uległa zmianie z dniem 23.04.2019 roku na:
TSG Polska Sp. z o.o.
Wraz ze zmianą nazwy uległ zmianie również logotyp. Pozostałe dane rejestrowe dotyczące spółki nie uległy zmianie:
Adres: Narwicka 1, 80-557 Gdańsk
KRS: 0000050718
NIP 5830009174
REGON 190555740
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana firmy (nazwy) Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana firmy (nazwy) Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą Spółkę umów
Uprzejmie prosimy o odnotowanie powyższej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach jak i na wszelkich dokumentach w celu prawidłowego oznaczenia naszej spółki jako kontrahenta.
W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy naszego biura pod numerem
tel. +48 58 3432171

Masz pytania w związku ze zmianą nazwy?

Zadzwoń lub napisz do nas!