Wodór

Wodór, gaz palny, który można wytwarzać z wody za pomocą elektrolizy, może również stanowić prawdziwą alternatywę dla paliw tradycyjnych. Wodór można stosować bezpośrednio jako paliwo w pojazdach z ogniwami paliwowymi lub przetwarzać na syntetyczne paliwa ciekłe. Ponadto, jeśli sama elektroliza jest zasilana przez odnawialne źródła energii, to jej wpływ na klimat jest neutralny.
Współpracując z partnerami, którzy są ekspertami w dziedzinie wodoru, takimi jak Linde i Tokheim, TSG wspiera instalacje wodorowe w całej Europie i jest kluczowym partnerem w utrzymaniu sprzętu podczas jego eksploatacji.