Wodór, gaz palny, który można wytwarzać z wody za pomocą elektrolizy, może również stanowić prawdziwą alternatywę dla paliw tradycyjnych. Wodór można stosować bezpośrednio jako paliwo w pojazdach z ogniwami paliwowymi lub przetwarzać na syntetyczne paliwa ciekłe. Ponadto, jeśli sama elektroliza jest zasilana przez odnawialne źródła energii, to jej wpływ na klimat jest neutralny.
Współpracując z partnerami, którzy są ekspertami w dziedzinie wodoru, takimi jak Linde i Tokheim, TSG wspiera instalacje wodorowe w całej Europie i jest kluczowym partnerem w utrzymaniu sprzętu podczas jego eksploatacji.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close