Privatliv

TSG – Technical Services & Solutions respekterer privatlivets fred for webstedets besøgende, især deres rettigheder for automatisk behandling af personoplysninger. Vi har derfor formuleret og implementeret en politik for fuldstændig gennemsigtighed for vores kunder vedrørende behandling af personoplysninger, deres formål og mulighederne for at udøve dine juridiske rettigheder på bedst mulig måde.

Indtil du accepterer brugen af cookies og andre sporingsenheder, placerer vi ikke analytiske cookies og / eller sporer cookies på din computer, mobiltelefon eller tablet.

Ved fortsat besøg på denne hjemmeside accepterer du disse vilkår og du accepterer brugen af cookies og andre sporingssystemer, medmindre vi har fastsat en anden metode til, at acceptere cookies på vores hjemmeside.

Den nuværende tilgængelige version af denne privatlivspolitik er den eneste version, der gælder, når du besøger vores hjemmeside, indtil en ny version erstatter den aktuelle version.

Artikel 1 – Definitioner

 1. Websted (i det følgende benævnt “Website”) TSG – Solutions.com.
 2. Part med ansvar for behandling af personoplysninger (herefter benævnt “controlleren”): TSG Nordic A/S, med adresse på Birkerød Kongevej 194A, 3460 Birkerød, Danmark.

Artikel 2 – Adgang til hjemmesiden

Adgang til og brug af hjemmesiden er strengt personlig. Du skal afholde dig fra at bruge data og informationer på denne hjemmeside til dine egne kommercielle, politiske eller reklameformål samt til eventuelle kommercielle tilbud, især uopfordrede elektroniske tilbud.

Artikel 3 – Webstedets indhold

Alle mærker, billeder, tekster, kommentarer, illustrationer (animerede) billeder, videobilleder, lyde og alle de tekniske applikationer, der kan bruges til at betjene denne hjemmeside og mere generelt alle de komponenter, der anvendes på denne hjemmeside, er beskyttet af lovene om intellektuel ejendom. Enhver gengivelse, gentagelse, brug eller modifikation, helt eller delvis, af hele eller blot en del heraf, herunder tekniske applikationer, uden forudgående skriftlig tilladelse fra den registeransvarlige, er strengt forbudt. Den omstændighed, at den registeransvarlige ikke umiddelbart kan imødegå enhver overtrædelse, kan ikke betragtes som stiltiende samtykke eller afkald på enhver ret til at retsforfølge den overtrædende part.

Artikel 4 – Forvaltning af hjemmesiden

Med henblik på korrekt forvaltning af webstedet kan controlleren til enhver tid:

 • Suspendere, afbryde, reducere eller afvise adgangen til hjemmesiden for en bestemt kategori af besøgende
 • Slet alle oplysninger, der kan forstyrre hjemmesidens funktion eller i strid med nationale eller internationale love eller strider mod internet etikette
 • Gør webstedet midlertidigt utilgængeligt for at udføre opdateringer

Artikel 5 – Ansvar

 1. Controlleren er ikke ansvarlig for fejl, forstyrrelser, vanskeligheder eller forstyrrelser i hjemmesidens funktion, hvilket forårsager (midlertidig) utilgængelighed af hjemmesiden eller af dens funktioner. Du er selv ansvarlig for, hvordan du søger forbindelse til vores hjemmeside. Du skal træffe alle nødvendige forholdsregler for, at beskytte dit udstyr og data mod farer som f.eks. Virusangreb på internettet. Desuden er du ansvarlig for hvilke hjemmesider du besøger, og hvilke oplysninger du søger.
 2. Controlleren er ikke ansvarlig for eventuelle retssager mod dig:
  På grund af brugen af ​​hjemmesiden eller tjenester tilgængelige via internettet eller
  for at overtræde vilkårene i denne privatlivspolitik
 3. Controlleren er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår for dig eller tredjeparter eller dit udstyr, som følge af din forbindelse til eller brug af hjemmesiden, og du vil afstå fra enhver efterfølgende (juridisk) handling mod den registeransvarlige.
 4. Hvis controlleren er involveret i en tvist på grund af din brug af denne hjemmeside, har han ret til at kræve alle efterfølgende skader fra dig.

Artikel 6 – Indsamling af data

 1. Dine personlige data indsamles af TSG og (en) ekstern processor (er).
 2. Personoplysninger betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (»registrerede«).
 3. En identificerbar fysisk person er en, som direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.
 4. De personoplysninger, der indsamles på hjemmesiden, anvendes primært af opkøberen for at opretholde et (kommercielt) forhold til dig og i givet fald for, at behandle dine ordrer. De registreres i et (elektronisk) register.

Artikel 7 – Dine rettigheder vedrørende information

 1. I medfør af artikel 13, stk. 2, litra b GDPR har hver registrerede ret til information om, adgang til og berigtigelse af, sletning og begrænsning i behandlingen af ​​hans personoplysninger samt retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og retten til dataportabilitet.
 2. Du kan udøve disse rettigheder ved, at kontakte os på sales.nordic@tsgnortheurope.com.
 3. Hver anmodning skal ledsages af en kopi af et gyldigt id, hvor du lægger din underskrift og angiver den adresse, hvor vi kan kontakte dig.
 4. Inden for en måned efter den indgivne anmodning modtager du et svar fra os.
 5. Afhængigt af kompleksiteten og antallet af anmodningerne kan denne periode forlænges til to måneder.

Artikel 8 – Juridiske forpligtelser

 1. I tilfælde af overtrædelse af enhver lov eller regulering, som en besøgende mistænkes for, og som myndighederne kræver de personoplysninger, som indsamleren har indsamlet, vil de blive givet til dem efter en udtrykkelig og begrundet anmodning fra disse myndigheder, hvorefter Disse personoplysninger falder ikke længere under beskyttelsen af ​​bestemmelserne i denne privatlivspolitik.
 2. Hvis nogen oplysninger er nødvendige for, at få adgang til visse funktioner på hjemmesiden, angiver controlleren den obligatoriske karakter af disse oplysninger, når de anmoder om disse data.

Artikel 9 – Indsamlede data og kommercielle tilbud

 1. Du kan modtage kommercielle tilbud fra samleren. Hvis du ikke ønsker, at modtage dem (længere), send os venligst en mail på følgende adresse: sales.nordic@tsgnortheurope.uk.
 2. Dine personlige data vil ikke blive brugt af vores partnere til kommercielle formål.
 3. Hvis du støder på personlige oplysninger fra andre registrerede, mens du besøger vores hjemmeside, skal du afstå fra indsamling, uautoriseret brug eller anden handling, der udgør en krænkelse af den pågældende registreres privatliv. Samleren er ikke ansvarlig under disse omstændigheder.

Artikel 10 – Opbevaring af data

De indsamlede data anvendes og bevares i den lovbestemte varighed.

Artikel 11 – Cookies

En cookie er en lille tekstfil placeret på harddisken på din elektroniske enhed ved at besøge vores hjemmeside. En cookie indeholder data, så du kan blive genkendt som en besøgende, når du besøger vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at tilpasse sig dine behov, og det letter dig at logge ind på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, informerer vi dig om brugen af ​​cookies. Ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside accepterer du brugen heraf, medmindre vi beder tilladelse på andre måder. Dit samtykke gælder for en periode på 13 måneder.

 1. Vi bruger følgende typer cookies på vores hjemmeside:

a.      Funktionelle cookies: Som session og login cookies for at indsamle session og login oplysninger.

b.      Anonymiserede Analytiske cookies: For at få oplysninger om besøg på vores hjemmeside, som antal besøgende, populære sider og emner. På den måde kan vi tilpasse vores kommunikation og information til vores besøgendes behov. Vi kan ikke se hvem der besøger vores websteder eller fra hvilken personlig enhed besøget har fundet sted.

c.       Ikke-anonymiserede Analytiske cookies: At få oplysninger om besøg på vores hjemmeside, som antallet af besøgende, populære sider og emner. På den måde kan vi tilpasse vores kommunikation og information til vores besøgendes behov.

d.      Sporing af cookies: Som reklamer for cookies, der er beregnet til at vise relevante annoncer. Ved at bruge disse cookies kan vi udlede dine personlige interesser. Således (andre) organisationer kan vise dig målrettede annoncer, når du besøger deres hjemmeside. Sporing af cookies gør profilering mulig og behandler forskellige kategorier af mennesker forskelligt, når de målretter mod annoncer. Sporing af cookies behandler normalt personlige data.

2.      Specielt bruger vi følgende cookies på vores hjemmeside:

a.      Anonymiseret Google Analytics (analytisk cookie)

b.      Facebook (tracking cookie)

c.       Google Adwords (tracking cookie)

3.      Når du besøger vores hjemmeside, kan cookies fra controlleren og / eller tredjeparter installeres på dit udstyr.

Artikel 12 – Billeder og produkter, der tilbydes
Du kan ikke udlede rettigheder fra billederne, der følger med et tilbud på vores hjemmeside.

Artikel 13 – Gældende lov
Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning. Retten i det distrikt, hvor samleren har sit forretningssted, har den eneste kompetence, hvis der opstår tvist om disse forhold, medmindre der er tale om en retlig undtagelse.

Artikel 14 – Kontakt
For spørgsmål, produktinformation eller information om selve hjemmesiden, kontakt venligst: Salg & Marketing på: sales.nordic@tsgnortheurope.com.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close